Helsinška zaklada za ljudska prava - HFHR

Helsinki Foundation for Human Rights (Helsinška zaklada za ljudska prava -HFHR) iz Poljske nevladina je organizacija osnovana 1989. godine koja se fokusira na pitanja ljudskih prava u zemlji i regiji.

Struktura: HFHR u Poljskoj ima sjedište u Varšavi. Osnovana je 1989. godine. Njenom osnivanju prethodila je sedmogodišnja aktivnost Helsinškog odbora u Poljskoj, koji je od 1982. djelovao „u podzemlju“. Zakladom upravlja peteročlani odbor, a nadzire je Vijeće koje ima sedam članova.

Pravni status: HFHR je osnovana 1989. godine i registrirana u Nacionalom sudskom registru 14. kolovoza 2001. godine.

Prioriteti: HFHR jedna je od najiskusnijih i profesionalno najaktivnijih nevladinih organizacija koje se bave područjem ljudskih prava u Europi. Zaklada od 2007. godine ima status konzultanta u Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda (ECOSOC).

Unutar okvira svoje misije, HFHR provodi nekoliko programa:

Međunarodni programi edukacije

U sklopu rada na međunarodnom obrazovanju stručnjaci i edukatori HFHR-a drže edukacije vezane uz sredstva zaštite ljudskih prava. One uključuju pitanja vezana uz praćenje poštivanja ljudskih prava, poduzimanje edukativne akcije oko ljudskih prava, rješavanja društvenih konflikata koji okružuju to pitanje i pripremanje izvještaja i preporuka.

Edukacijski program pokriva i Međunarodnu ljetnu školu ljudskih prava, koja se održava svake godine od 1990. Škola je namijenjena aktivistima iz nevladinih organizacija, novinarima i javnim dužnosnicima koji se bave zaštitom ljudskih prava u bivšim socijalističkim državama Srednje i Istočne Europe, kao i Središnje Azije.

Obrazovni programi u Poljskoj

Programi su posvećeni studentima i učenicima srednjih škola, a uključuju i Polis Youth Journalism radionice. Uz to, Zaklada organizira i natječaj za diplomske radove koji su vezani uz temu ljudskih prava. Jedan oblik edukacije je i WATCH DOCS: Međunarodni filmski festival ljudskih prava na filmu, jedan od najstarijih i najvećih svjetskih filmskih festivala koji se bave ljudskim pravima, a koji godišnje posjeti oko 70.000 gledatelja u Poljskoj. WATCH DOCS je festival koji se bazira na natjecateljskom programu o kojem odlučuje profesionalni, međunarodni žiri. Kako bi konkurirali za WATCH DOCS nagradu, na festival se mogu prijaviti dokumentarni filmovi iz cijelog svijeta snimljeni u protekle dvije godine. Svake godine na festival se prijavi više od 1000 filmova.

Pravni programi:

Program strateškog parničenja - U djelokrugu ovog programa HFHR se uključuje u strateški važne upravne i sudske postupke ili ih pokreće. Sudjelovanjem u tim postupcima, Program pokušava ishoditi prijelomne presude koje mijenjaju postojeću pravnu praksu ili propise koji se odnose na specifična pravna pitanja koja su iznimno važna sa stajališta zaštite ljudskih prava.

Opservatorij za slobodu medija u Poljskoj - Ovaj program prati standarde zaštite slobode izražavanja u Poljskoj, kao i slučajeve u kojima je došlo do kršenja tih standarda. Stručnjaci koji rade na ovom programu formuliraju pravna mišljenja, analize i tužbe na Europskom sudu za ljudska prava u postupcima koji se tiču slobode govora i izražavanja. Uz to, prate i stanje medija u Poljskoj i izvještavaju o kaznenim i građanskim postupcima protiv novinara, kao i o problemima u pristupu javnim informacijama.

Program pravne intervencije - Ovaj program odnosi se na slučajeve u kojima su prekršena prava i slobode pojedinca, pogotovo ona zajamčena poljskim Ustavom i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Svi slučajevi koji su kvalificirani za ulazak u program podliježu kvalitativnoj analizi koju, nakon konzultacija s programskim koordinatorom, prati značajna akcija kako bi se slučaj riješio.

Europa ljudskih prava - Cilj ovog projekta je povećati ulogu Zaklade u oblikovanju europskih standarda zaštite ljudskih prava, kao i koordinirati aktivnost međunarodnih organizacija u domeni ljudskih prava i javnog mišljenja u Poljskoj. I Europska unija i Vijeće Europe predlažu brojne zakonodavne inicijative i formuliraju preporuke koje utječu na ljudska prava u Europi. Cilj je uključiti se u konzultacije oko pojedinačnih projekata i komunicirati informacije o projektima te objavljivati rezultate konzultacija.

Program pravne pomoći za izbjeglice i migrante - Ovaj program uključuje davanje besplatnog pravnog savjetovanja strancima koji se jave Zakladi, kao i poduzimanje pravne akcije. Program uključuje i praćenje toga pridržavaju li se poljske vlasti Ustava, propisa Ženevske konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te poljskih zakona o stranim državljanima.

HFHR je članica idućih mreža:

- Human Rights Networka, međunarodne koalicije koju, među ostalim, čine nevladine organizacije iz Norveške, Velike Britanije, Bjelorusije, Azerbajdžana, Kenije i Ugande. Stručnjaci iz Helsinki Foundation for Human Rights svaka dva tjedna objavljuju vijesti o ljudskim pravima u Poljskoj.

- Zagranica Group, udruženja poljskih nevladinih organizacija koje surađuju na pružanju međunarodne razvojne i humanitarne pomoći te unaprjeđenju demokratskih institucija.

- Europskog vijeća za izbjeglice i prognanike

- FRANET-a, multidisciplinarne istraživačke mreže Agencije Europske unije za temeljna prava

Partneri i donatori

Aktivnosti koje provodi HFHR među ostalima podržavaju: - Open Society Institute - Sigrid Rausing Trust - Batory Foundation - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe - Implementing Authority for European Programmes - The European Integration Found - Council of Europe - Dan Church Aid - Region in Transition

Partneri

-Chajec Don-Siemion Żyto Legal Advisors - Wardyński and Partners - Leśnodorski Ślusarek and Partners - Clifford Chance - ENWC Attorney at Law

Kontaktirajte nas:

Ured: Zgoda 11 Street, 00 – 018 Warsaw, poljski telefon: (48) 22 828 10 08 fax: (48 22) 556 44 50 e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Pratite nas:

HFHR internet stranica

HFHR Facebook

HFHR YouTube kanal