Estonski centar za ljudska prava

Estonski centar za ljudska prava (Estonian Human Rights Centre - EHRC) neovisna je nevladina organizacija koja zagovara ljudska prava. EHRC je osnovan u prosincu 2009. godine i brzo je postao jedna od najpoznatijih nevladinih organizacija za ljudska prava u Estoniji.

Misija EHRC-a je zajednički raditi za Estoniju koja poštuje ljudska prava svake osobe. EHRC razvija svoje aktivnosti sukladno potrebama društva. Naš trenutni fokus je na unaprjeđenju jednakog postupanja prema manjinskim skupinama, različitosti i uključenju te ljudskim pravima tražitelja azila i izbjeglica. EHRC koordinira Estonsku povelju o različitosti. Također pratimo i općenito stanje ljudskih prava u Estoniji i objavljujemo neovisna izvješća o ljudskim pravima u Estoniji. EHRC je članica nekoliko lokalnih i međunarodnih mreža, uključujući FRA, ENAR, JUSTICIA, itd. Mi smo nevladina organizacija partner UNHCR-a u Estoniji i imamo poseban status konzultanta u Ekonomskom i socijalnom vijeću UN-a (ECOSOC).Kontakti:
Website
Facebook
Youtube
Twitter