Društvo za građanska prava

Društvo za građanska prava (Gesellschaft für Freiheitsrechte - GFF) je neprofitna, nevladina organizacija sa sjedištem u Berlinu koja je osnovana 2015. godine.

Cilj GFF-a je uspostaviti održivu strukturu koja je nužna za uspješno strateško parničenje u vezi s ljudskim i građanskim pravima u Njemačkoj, kako bi udružila ulagatelje tužbi s izvrsnim pravnicima u sudskim procesima koji se tiču kršenja ljudskih i građanskih prava. GFF-ovi prvi slučajevi fokusiraju se na zaštitu privatnosti, slobodu informiranja i slobodu medija protiv miješanja države te na obranu jednake slobode za sve.


Kontakti:

Website

Email

Facebook

Twitter