Liga ljudskih prava

League of Human Rights (Liga ljudskih prava - LIGA) je češka nevladina organizacija koja promiče prava i slobode svih ljudi u Češkoj.

U našem radu prvenstveno se fokusiramo na prava posebno ranjivih osoba ili onih koji se suočavaju s društvenom isključivosti, poput djece, osoba s invaliditetom ili žrtava policijskog nasilja. Naša vizija je pravedno, slobodno i angažirano društvo za sve ljude.

Pratite nas:

LIGA internet stranica

LIGA Facebook stranica

LIGA YouTube kanal