Talijanska koalicija za građanske slobode i prava

Italian Coalition for Civil Liberties and Rights (Talijanska koalicija za građanske slobode i prava - CILD), osnovana 2014. godine, podržava i osnažuje grupe civilnog društva tako što adresira neka od najvažnijih pitanja ljudskih prava s kojima se zemlja danas suočava, i to putem kombinacije izgradnje kapaciteta putem političke analize, zagovaranja, medijske strategije i edukacije javnosti. Njen rad koordinira tajništvo i ona trenutno uključuje više od 30 nacionalnih organizacija civilnog društva koje se većinom bave migracijom i međunarodnom zaštitom migranata, LGBTI pravima, pravima zatvorenika, reformom pristupa prema drogi, slobodom izražavanja, pravom na pristup informacijama, transparentnosti i odgovornosti na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Kontaktirajte nas:

Adresa: Via Monti di Pietralata 16 – 00157 – Rome, Italy
Kontakt osoba: corallina@cild.eu

Internet stranica: cild.eu
Facebook: https://www.facebook.com/CILDitalia
Twitter: https://twitter.com/Cild2014