Udruga za obranu ljudskih prava u Rumunjskoj – Helsinški odbor

APADOR-CH je nevladina organizacija koja radi na podizanju svijesti o pitanjima ljudskih prava i unaprjeđenju standarda ljudskih prava u Rumunjskoj i regiji.

Association for the Defense of Human Rights in Romania - the Helsinki Committee (Udruga za obranu ljudskih prava u Rumunjskoj - Helsinški odbor; APADOR-CH) je nevladina organizacija. Osnovana je 1990. godine i od tada radi na podizanju razine svijesti i poštivanja standarda ljudskih prava i vladavine prava u Rumunjskoj i regiji.

Kako bi ostvario svoje ciljeve, APADOR-CH provodi iduće aktivnosti:

Zakonodavno zagovaranje: APADOR-CH rutinski prati postojeće i predložene zakone i njihovu praktičnu primjenu. Piše komentare, sudjeluje u parlamentarnim odborima, javnim saslušanjima i konzultacijama. APADOR-CH nastoji i informirati javnost o relevantnim zakonskim amandmanima. Oko pojedinih pitanja, APADOR-CH može zagovarati specifične zakonske prijedloge, čak i nacrte zakonodavstva koje zatim promiče u relevantnim parlamentarnim odborima.

Posjeti utvrđivanja činjeničnog stanja: APADOR-CH provodi nenajavljene posjete zatvorima i policijskim pritvorima. Tijekom tih posjeta njegovi stručnjaci procjenjuju do koje se mjere prava propisana zakonom oko uvjeta pritvora provode u praksi; razgovaraju sa zatvorenicima, zaposlenicima i pregledavaju relevantne dokumente. Također, nastoje identificirati slučajeve zloupotreba i brutalnosti te pravno savjetuju žrtve takvih djela. APADOR-CH također provodi posjete utvrđivanja činjeničnog stanja i van ustanova za pritvor kada postoje indikacije ozbiljnih povreda ljudskih prava.

Istraživanje i praćenje: Stručnjaci APADOR-CHa provode opsežna istraživanja različitih tema. Ona uobičajeno uključuju ekstenzivno istraživanje već objavljenih informacija i materijala, intervjue, zahtjeve za pristup informacijama i, kada je potrebno, istraživanja javnog mijenja. Rezultati tih istraživačkih projekata obično se koriste za informiranje u posebnim kampanjama zagovaranja i spadaju u komunikacijski posao APADOR-CH-a. Projekti istraživanja obično se fokusiraju na analizu određenih institucija/politika, na procjenjivanje njihove sukladnosti sa standardima ljudskih prava i principom vladavine prava te daju konkretne preporuke.

Strateško parničenje: APADOR-CH surađuje s brojnim iskusnim odvjetnicima za ljudska prava i preuzima slučajeve strateškog parničenja u području svog rada. Njegov program strateškog parničenja prvenstveno se fokusira na Europski sud za ljudska prava, ali uključuje i postupke na nacionalnim sudovima, uključujući Ustavni sud. Program strateškog parničenja prati sustavni monitoring provedbe sudskih odluka u praksi.

Izgradnja kapaciteta: Kako bi postigao svoje ciljeve APADOR-CH želi osnažiti organizacije civilnog društva i pojedince da koriste svoja prava. U te svrhe organizira edukacije za članove civilnog društva o tome kako koristiti pristup informacijama o zakonodavstvu i kako sudjelovati u javnim saslušanjima. APADOR-CH objavljuje i izvještaje te vodiče o tome kako ostvariti ljudska prava.

Možete nas kontaktirati na:

Adresa: 8A Nicolae Tonitza Street, Sector 3 – Bucharest, 030113 Romania

Telefon/Faks: (40) (21) 312.45.28 e-mail: office@apador.org

Pratite nas:

APADOR-CH internet stranica

APADOR-CH Blog

APADOR-CH Facebook stranica

APADOR-CH YouTube kanal