UN traži od Italije da osnaži osobe s invaliditetom

Talijanska država trenutno na osobe s invaliditetom gleda kao na osobe koje se ne mogu brinuti za sebe ili odlučiti što je najbolje za njih. Italija bi trebala učiniti sve što može kako bi ih osnažila u namjeri da žive slobodne i neovisne živote.
Odbor za prava osoba s invaliditetom objavio je zaključne primjedbe na prvotno talijansko izvješće vezano uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.

Zakoni koji omogućuju da odluke donose imenovani pravni skrbnici, činjenica da predstavnici države ne održavaju konzultacije s organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom te nepostojanje stalnog, neovisnog savjetodavnog tijela samo su neki od nalaza UN-ova Odbora koji pokazuju da Italija ima neadekvatan pristup prema osobama s invaliditetom.

Prema osobama s invaliditetom se zaista postupa kao prema ljudima koji se ne mogu skrbiti za sebe te ne mogu odlučiti što je najbolje za njih.

Život bez diskriminacije

Štoviše, nepostojanje jedinstvene definicije invaliditeta otežava i definiranje te potraživanje prava. Članak 1 CRPD-a pojašnjava da invaliditet osobe ne predstavlja fizički, mentalni, intelektualni ili osjetili nedostatak, već interakcije u kojima se nameću fizičke i društvene prepreke.

Odbor u svojim preporukama, poziva talijansku vladu da uloži veće napore kako bi osnažila osobe s invaliditetom i omogućila im da vode potpuno neovisne živote bez da ih se diskriminira, dakle poput svake druge osobe.