Tech & Rights

Libertiese võrgustik käivitab kampaania COVID-19 jälgimisrakenduste mõju analüüsimiseks üheksas ELi riigis

Libertiese liikmed 9 ELi riigis esitasid oma riiklikele ametiasutustele teabetaotlused seoses uute kontaktide jälgimise, sümptomite jälgimise ja karantiini jõustamise rakendustega, mis kehtestati COVID-19 leviku kontrollimiseks.

by LibertiesEU

Teabetaotlused aitavad meil nende rakenduste kohta teavet koguda ja võimaldavad meil võrrelda erinevaid lähenemisviise kogu Euroopas. Libertiese ja tema liikmete eesmärk on vältida ametiasutuste või eraettevõtete poolset isikuandmete töötlemist suuremas ulatuses, kui see on vajalik, et meid koroonaviiruse eest kaitsta. Nõuame samuti andmete lekke ja muude privaatsuse rikkumiste riski minimeerimist.

Meie suurim mure on see, et kuigi elude ja elatusvahendite päästmise eesmärk on kahtlemate auväärne, on massilise järelevalve tee üsna tõenäoliselt liigne ja kindlasti ohtlik. Inimõigusorganisatsioonid peavad tagama, et Euroopa valitsused võtaksid oma kohustust ette valmistada mõjuhinnanguid tõsiselt ja et ükski Euroopa valitsus ei kasutaks pandeemiat ettekäändena invasiivsete digitaaltehnoloogiate laiendatud kasutuse normaliseerimiseks.

Libertiese eesmärk on suurendatud järelevalve taset vähendada. Me usume, et kontaktijälgimise, sümptomite jälgimise ja karantiini jõustamise rakendusi tuleks kasutada vaid siis, kui tõendid näitavad, et et need on seatud eesmärkidel tõhusad vabatahtlikkuse alusel. Järgida tuleks sellistes andmakaitseseadustes nagu ELi tasandi isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) sätestatud põhimõtteid.

See algatus juhib valitsuste ja üldsuse tähelepanu asjaolule, et inimõigused on olulised kaitsemeetmed sellistes hädaolukordades nagu näiteks pandeemia ajal. Nad tagavad avalikkuse usalduse – see on eeltingimuseks igasuguseks edukaks sotsiaalseks koordineerimiseks – ja lõppkokkuvõttes aitavad rahvatervist kaitsta.

Algatusega liituvate riikide hulka kuuluvad Bulgaaria, Horvaatia, Itaalia, Ungari, Leedu, Poola, Sloveenia, Hispaania ja Rootsi. Belgia, Saksamaa ja Iirimaa on samuti projektiga seotud, kuid nendes kolmes riigis läksid Libertiese liikmed teist teed ning nad ei esita esimese sammuna teabetaotlusi.

Kui oled huvitatud selle projektiga ühinemisest, anna meile teada: info@liberties.eu

#trackthetrackers #jälgijälgijaid

#humanrightsundercorona #inimõigusedkoroonaajal
#trackthetrackers , digitaalsed õigused , Digital privacy , digital rights , #humanrightsundercorona , privaatsus , right to privacy