Ungari kodanikuvabaduste liit (Hungarian Civil Liberties Union)

Ungari kodanikuvabaduste liit (HCLU) on 1994. aastal Ungaris Budapestis asutatud mittetulunduslik valitsusväline inimõiguste valveorganisatsioon.

HCLU on Ungari inimõiguste valveorganisatsioon, mis töötab sõltumatult erakondadest, riigist või selle asutustest. HCLU eesmärk on edendada Ungari Vabariigi põhiseaduses ja rahvusvahelistes konventsioonides sätestatud põhiõigusi ja põhimõtteid. Üldiselt on selle eesmärk ülesehitada ja tugevdada kodanikuühiskonda ja õigusriigi põhimõtteid Ungaris ja Kesk- ja Ida-Euroopas. Kuna HCLU on sõltumatu mitte-tulunduslik organisatsioon, annavad selle rahalisi vahendeid enamasti sihtasutused ja üha suurenev arv eraisikuid.

Meie missioon

HCLU püüab harida kodanikke nende põhiliste inimõiguste ja vabaduste asjus ning on vastu võimupositsioonidel olevate isikute põhjendamatule sekkumisele ja võimu kuritarvitamisele.

Jälgi meid:

Ungari kodanikuvabaduste liidu ingliskeelne veebisait

Ingliskeelne Facebookileht

Ungarikeelne Facebookileht

HCLU Twitter

HCLU Youtube'i kanal

HCLU Vimeo leht