Peace Institute - kaasaegsete sotsiaal- ja poliitiliste uuringute instituut

Peace Institute kasutab teaduslikke uuringuid ja aktivismi, mille eesmärk on luua ja säilitada kriitiliseks mõtlemiseks võimeline ühiskond, mis põhineb võrdsuse, vastutuse, solidaarsuse, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetel.

Instituut arendab interdistsiplinaarseid teadusuuringuid, hariduslikke, huvikaitse ja teadlikkust tõstvaid tegevusi neljas valdkonnas: inimõigused ja vähemused, poliitika, meedia ja sugu. Toimides teadus- ja kodanikuühiskonna organisatsioonina, keskendutakse peamiselt Sloveeniale, kuid osaletakse ka mitmetes piiriülestes koostöötegevustest ja võrdlevates teadusuuringutes EL-i tasandil ja Kagu-Euroopa piirkonnas. Instituut tegutseb koos haavatavate rühmadega nende liitlasena ja nendega koostöös diskrimineerimise vastu. Instituut on ellu viinud projekte laste, naiste, kuritegude ohvrite, kriminaalmenetluses süüdistatavate, romade kogukondade, „kustutatud inimeste“, pagulaste ja migrantide, kodakondsuseta inimeste, LGBT kogukondade, ajakirjanike ja teiste õiguste toetamiseks ja edendamiseks.

Jälgi meid:

Peace Institute'i veebisait

Peace Institute'i Facebookileht