Horvaatia rahuuuringute keskus (Centre for Peace Studies – Croatia)

Horvaatia rahuuuringute keskus (CMS – horvaatiakeelne lühend) on kodanike mittetulundusühing, mille missiooniks on edendada vägivallatust, inimõigusi ja sotsiaalseid muutusi hariduse, teadustöö ja aktivismi kaudu. Keskus kasvas välja mitmest otsesest rahutagamistegevusest Lääne-Slavoonias 1990ndate sõja ajal Horvaatias (sellistest kogukonnaprojektidest nagu Volunteer Project Pakrac ja Horvaatia sõja vastasest kampaaniast ARK). See rajati ametlikult 1997. aastal. Nüüd töötab CMS-is kakskümmend inimest, kuid oleme jäänud liikmepõhiseks organisatsiooniks, millel on ligi 50 aktiivset liiget, kes jälgivad ja kommenteerivad tööd, mida tehakse igapäevaselt, aga ka osalevad otsusetegemisel, kui asi puudutab olulisemaid teemasid. Praegu on CMS-i programmijuht Julija Kranjec. Kuid tuleb ära märkida, et organisatsiooni juhtimine toimud horisontaalselt, CMS-i juhatuse kaudu.

CMS tegutseb kolme ühtteist täiendava programmi kaudu: rassismi, ksenofoobia ja etnilise tõrjumise vastu võitlemise; konfliktide ümberkujundamise ja vägivallatu kinnitamise; sotsiaalse solidaarsuse, inimjulgeoleku ja arengukoostöö tugevdamise kaudu. Keskendume erinevatele rühmadele ühiskonnas rahu ja inimõigusalase hariduse tagamisele ja ka rahutagamispoliitikate defineerimisele ja edendamisele – viimane hõlmab tööd konkreetsetes valdkondades, nagu näiteks vähemuste ja varjupaigataotlejate õigused, integratsioonipoliitika, mittediskrimineerimise edendamine, inimjulgeoleku kontseptsiooni väljatöötamine ja kodanikuhariduse hariduspoliitikasse integreerimine, kui nimetada vaid mõned.

CMS usub, et luues võrgustiku, mis koosneb haritud kodanikest, kes oskavad rakendada rahutagamise meetodeid, panustab see aktiivse ja mõjuka kodanikuühiskonna loomise protsessi. Tugevdades aktiivseid ja huvitatud kodanikke, tahame olla liikumapanevaks jõuks positiivse ja jätkusuutliku rahu edendamisel. Meie eesmärk on avalike ürituste kaudu mõjutada avalikkust, meediat ja riigistruktuure ning julgustada neid olema aktiivsemad minevikuga tegelemise protsesse käsitledes ja rahutagamispoliitika defineerimisel.

Centre for Peace Studies veebisait