Liberty (kodanikuvabaduste rahvuslik nõukogu)

Libertyt teatakse ka kui National Council for Civil Liberties (kodanikuvabaduste rahvuslikku nõukogu). Asutatud 1934. aastal, oleme parteiülene mitteparteiline liikmesorganisatsioon põhiõiguste ja vabaduste liikumise südames Ühendkuningriigis. Me edendame individuaalse inimväärikuse, võrdse kohtlemise ja õigluse väärtusi kui demokraatliku ühiskonna alustalasid. Liberty tegutseb selle nimel, et kaitsta põhiõigusi ja -vabadusi kohtute kaudu, parlamendis, ja ka üldsuses. Teeme seda kombineerides avalikke kampaaniaid, testjuhtumite hagisid, parlamentaarset tööd, poliitikaanalüüsi ning tasuta nõustamist ja teavitamist.

Liberty veebisait

Liberty Facebook

Liberty Youtube

Liberty Twitter