Kodanikuõiguste kaitsjad (Civil Rights Defenders)

Kodanikuõiguste kaitsjad on ekspert-tasemel mittetulunduslik inimõigusteorganisatsioon, mis töötab üle maailma inimeste kodaniku ja poliitiliste õiguste kaitsmise nimel. Rohkem kui 30 aastat oleme toetanud kodanikuühiskonda ja jõustanud inimõiguste kaitsjaid repressiivsetes riikides, kombineerides inimõiguste lobitööd ja huvikaitset kohalike partnerite jõustamisega.

Kodanikuõiguste kaitsjad võtab Rootsis enda kanda ka mitme fookusega riikliku valveorganisatsiooni rolli, edendades ja kaitsetes inimõigusi Rootsis. Keskendame oma jõupingutused Rootsis peamiselt viiele valdkonnale, mis on: vaenukuritegevus, diskrimineerimine ja teised inimõiguste rikkumised, mis mõjutavad vähemusi ühiskonnas; jõu kasutamine õiguskaitseorganite poolt; järelevalve kinniste institutsioonide üle; järelevalve ja internetivabadus; pagulased ja varjupaigataotlejad. Jälgime inimõigustealast arengut nendes valdkondades ja nõuame reforme, õiglust ning vastutuse võtmist. Variraportite koostamine, strateegiline hagelemine riiklikes ja rahvusvahelistes kohtutes ja kohtuorganites ning ulatuslik meediatöö on osa laiaulatuslikest kampaaniatest, et tõsta esile ja käsitleda inimõigustega seotud probleeme.

Veebisait

Facebook

Twitter