Inimõiguste kaitse assotsiatsioon Rumeenias – Helsingi komitee

APADOR-CH on valitsusväline organisatsioon, mis töötab inimõigusteemalise teadlikkuse tõstmise ja inimõiguste standardite tõstmise nimel Rumeenias ja seda ümbritsevas piirkonnas.

Inimõiguste kaitse assotsiatsioon Rumeenias – Helsingi komitee (APADOR-CH) on valitsusväline organisatsioon. See asutati 1990. aastal ja on sellest saati töötanud, et suurendada teadlikkust ja austust inimõigusstandardite ja õigusriigi vastu Rumeenias ja seda ümbritsevas piirkonnas.

ma eesmärkide täitmiseks viib APADOR-CH läbi järgmisi tegevusi:

Seadusandlik huvikaitse: APADOR-CH jälgib pidevalt olemasolevad ja kavandatavaid seadusi ja nende praktilist kohaldamist. Assotsiatsioon kirjutab kommentaare, osaleb parlamendikomisjonides, avalikel kuulamistel ja nõudpidamiskoosolekutel. Samuti püüab APADOR-CH teavitada avalikkust asjakohastest seadusandlikest muudatustest. Teatud küsimustes võib APADOR-CH toetada konkreetseid eelnõusid ning eelnõusid isegi koostada, mida ta seejärel asjakohastes parlamendikomisjonides edendab.

Teabekogumismissioonid: APADOR-CH viib läbi etteteatamata visiite vanglatesse ja politsei kinnipidamiskohtadesse. Nende külastuste jooksul hindavad APADOR-CH eksperdid seda, mis ulatuses on kinnipidamistingimusi käsitlevates seadustes ette nähtud õigused tagatud praktikas; nad räägivad kinnipeetavatega, töötajatega, ning vaatavad läbi asjassepuutuvaid dokumente. Samuti püüavad nad tuvastada väärkohtlemise ja julmuse juhtumeid ning anda selliste tegude ohvritele õigusnõustamist. APADOR-CH viib läbi teabekogumismissioone ka väljaspool kinnipidamisasutusi, kui on märke tõsistest inimõiguste rikkumistest.

Uurimistöö ja jälgimine: Enamiku oma töö toetamiseks viivad APADOR-CH eksperdid läbi ulatuslikke uurimusi erinevatel teemadel. Need uurimistööd koosnevad tavaliselt põhjalikust andmetekogumisest, intervjuudest, FOI taotlustest ja vajadusel arvamusküsitlustest. Nende uurimuste tulemused mõjutavad tavaliselt konkreetseid propageerimiskampaaniaid ja mõjutavad APADOR-CH kommunikatsioonitööd. Uurimisprojektid keskenduvad tavaliselt konkreetsete institutsioonide/poliitikate analüüsimisele, nende inimõiguste standarditele ja õigusriigi põhimõtetele vastavuse hindamisele ja konkreetsete soovituste tegemisele.

Strateegiline hagelemine: APADOR-CH teeb koostööd mitmete kogenud inimõiguste advokaatidega ja võtab strateegilise hagelemise kaasusi oma spetsialiseerumisalas. Tema strateegilise hagelemise programm keskendub peamiselt Euroopa Inimõiguste Kohtule, kuid see hõlmab ka kohtuvaidlusi riiklikes kohtutes, sealhulgas konstitutsioonikohtus. Strateegilise hagelemise programmiga kaasneb kohtuotsuste praktikas rakendamise süstemaatiline jälgimine.

Suutlikuse suurendamine: Oma eesmärkide saavutamiseks püüab APADOR-CH võimestada teisi kodanikuühiskonna rühmi ja üksikisikuid, et oma õigusi jõustada. Sel eesmärgil korraldab ta kodanikuühiskonna liikmetele koolitusi, kuidas kasutada juurdepääsu infoõigusaktidele ja kuidas osaleda avalikel kuulamistel. APADOR-CH avaldab ka raporteid ja juhendeid inimõiguste teostamise kohta.

Meie kontakt:

Aadress: 8A Nicolae Tonitza Street ,Sector 3 – Bucharest, 030113 Romania Telefon/Faks: (40) (21) 312.45.28 e-post: office@apador.org

Jälgi meid:

APADOR-CH-i veebisait

APADOR-CH-i Blogi

APADOR-CH-i Facebookileht

APADOR-CH-i Twitter

APADOR-CH-i Youtube-i kanal