Euroopa kodanikuvabaduste liit (Civil Liberties Union for Europe)

Euroopa kodanikuvabaduste liit (Civil Liberties Union for Europe - lühidalt Liberties) on Berliinis asuv inimõiguste organisatsioon, mida toetab valitsusväliste järelevalveorganisatsioonide võrgustik. Libertiese peamine eesmärk on oma partnerorganisatsioone huvikaitse ja mobiliseerimise tegevuse toetamisel ning inimõiguste huvide esindatuse suurendamisel riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil. Liberties.eu on enam kui tosina EL-i valitsusvälise inimõiguste organisatsiooni koostöö tulemus, mida rahastatakse Open Society Initiative for Europe (OSIFE) poolt.