Eesti Inimõiguste Keskus

Eesti Inimõiguste keskus on sõltumatu valitsusväline inimõiguste edendamise organisatsioon. Keskus asutati 2009. aasta detsembris ning on kiiresti arenenud kõige tuntumaks inimõigustega tegelevaks valitsusväliseks organisatsiooniks Eestis.

Eesti Inimõiguste Keskuse missiooniks on töötada koos Eesti nimel, mis austab iga inimese inimõigusi. Keskus arendab oma tegevusi vastavalt ühiskonna vajadustele. Keskendume praegu vähemusgruppide võrdsele kohtlemisele, mitmekesisusele ning kaasamisele, ja varjupaigatotlejate ja pagulaste inimõigustele. Keskus on mitmekesisuse leppe koordinaator. Jälgime ka üldist inimõiguste olukorda Eestis ja avaldame selle kohta sõltumatuid aruandeid. Eesti Inimõiguste Keskus on mitme kohaliku ja rahvusvahelise võrgustiku liige, kaasaarvatud FRA, ENAR-i ja JUSTICIA liige. Oleme Eestis UNHCR-i valitsusvälisest organisatsioonist partner ning meil on erikonsultandi staatus Majandus- ja Sotsiaalnõukogus (ECOSOC-is).

Kontakt:
Veebisait
Facebook
Youtube
Twitter