Bulgaaria Helsingi komitee (Bulgarian Helsinki Committee)

Bulgaaria Helsingi komitee (BHC) on inimõiguste kaitseks 1992. aastal Bulgaarias Sofias loodud sõltumatu valitsusväline organisatsioon.

BHC eesmärgid on edendada iga üksikisiku, sealhulgas laste, naiste, LGBTI isikute, varjupaigataotlejate, etniliste ja usuliste vähemuste ning intellektuaalse ja vaimse tervise puudega inimeste inimõiguste austamist; ergutada seadusandlikku reformi, et viia Bulgaaria õigusaktid kooskõlla rahvusvaheliste inimõiguste standarditega; algatada avalikku arutelu inimõiguste küsimustes; propageerida inimõiguste kaitset; populariseerida ja teha laialdaselt kättesaadavaks inimõigustealased vahendid.

BHC koosneb viiest programmist: õiguskaitse programmist, järelevalve- ja teadusprogrammist, pagulaste ja sisserändajate õiguskaitse programmist, kampaania- ja kommunikatsiooniprogrammist ning programmeerimis- ja haldusprogrammist.

Komitee tegevuse selgrooks on inimõiguste olukorra süstemaatiline jälgimine riigis. See annab meile teavet inimõiguste olukorra ja arengu kohta riigis ning varustab meie õiguskaitse programmi inimõiguste rikkumiste juhtumitega kohtumenetluses riigisiseste ja rahvusvaheliste kohtute ees. Lisaks sellele annab komitee aru inimõiguste rikkumistest, pöörates erilist tähelepanu etniliste ja usuliste vähemuste, pagulaste ja varjupaigataotlejate õigustele, lapse õigustele, kaitsele piinamise ja väärkohtlemise eest, sõnavabadusele ja ühinemisvabadusele, kriminaalkohtusüsteemi probleemidele.

BHC pakub tasuta õigusabi inimõiguste rikkumiste ohvritele. Komitee töötab ka inimõiguste hariduse valdkonnas, korraldab konverentse, töötubasid, avalikke aktsioone ning muid avaliku tegevuse vorme, mille eesmärk on viia inimõiguste mõiste avalikkuse tähelepanu alla. Selle jõupingutuse osa on iga-aastane inimõiguste auhind Human of the Year inimõigustesse panustamise ja edendamise eest Bulgaarias.

Lisaks avaldab BHC aastaaruannet inimõiguste kohta, eriteemalisi raporteid ja igakuist ajakirja Objektiv, mis pakub süvaanalüüsi praeguste poliitiliste ja sotsiaalsete teemade kohta, intervjuusid ning kultuurikriitikat.

Kontakt:

Tel.: +359 2 943 4876, +359 2 944 0670, +3592 943 4405

E-post: bhc@bghelsinki.org

Jälgi meid:

BHC-i veebisait

BHC-i Facebookileht – bulgaariakeelne

BHC-i Facebookileht – ingliskeelne

BHC-i Twitter

BHC-i Youtube'i kanal