EL-i välistel lastel koolides itaallastega võrdsed õigused

Milano kohus käskis Lodi kohalikul omavalitsusel ära muuta määruse, mis keelab võõramaalastest laste juurdepääsu odavamale koolisöögile ja bussiteenusele.

Sara Casanova, paremäärmuslasest linnapea Lodi linnas, Itaalias keelas kolmandate riikide kodanike laste juurdepääsu koolilõuna toetustele eelmise aasta oktoobris, mille tulemusel olid sunnitud sekkuma annetajad, kes toetasid sellest mõjutatud õpilasi ja nende perekondi.

Kohus tühistas linnapea otsuse

Seejärel anti asi Milano kohtusse, mis kohustas lõpuks linnapead tasuma kohtukulud ja, mis peamine, muutma oktoobris tema poolt kehtestatud sotsiaalhoolekandele juurdepääsu reguleerivat määrust.

Linnapea peab lisama uued nõuded, et anda kolmandate riikide kodanikele EL-i kodanikega võrdsed õigused juurdepääsul sotsiaalhoolekandele. See annab kolmandate riikide kodanikest laste vanematele võimaluse tasuda vähem koolisöögi ja bussiteenuse eest.

Asja andsid kohtusse kolmandate riikide kodanikest perekonnad, keda meede mõjutas. Seni said pered õigusabi CILD-i liikmetelt ASGI-lt (Association for Juridical Studies on Immigration) ja Naga'lt.

Kafkalik asjaajamine kolmandate riikide kodanikest laste vanematele

Sara Casanova poolt kehtestatud meetmed viitasid sellele, et väljaspoolt Euroopa Liitu pärit perekonnad pidid tõestama oma varasid (iseäranis kinnisvara) nii Itaalias kui nende kodumaal selleks, et saada juurdepääsu odavamatele koolisöökla ja bussiteenuse hindadele oma lastele. Konsulaarametid oleks pidanud tõlkima hulka dokumente ja tõendeid.

Määruse tulemusena arvati palju välismaalastest lapsi koolisöögi ja bussiteenusest välja. Kuid kui sellest sai riikliku tähtsusega asi, moodustati paljude kodanike initsiatiivil grupp „Equal Duties“ning koguti raha, mis võimaldas peaaegu 200-l välismaalasest lapsel saada koolisööki kõrgema hinnamäära eest.

Esimene võit diskrimineerimise üle

Kuigi Milano kohtu otsus on alles esimese astme kohtu otsus ning kahes järgmises astmes on veel võimalik otsust vaidlustada, on tegemist tõelise esimese võiduga diskrimineerimise üle.

„Equal Duties“ teatab: „esimest korda on seljatatud parempoolne kohalik omavalitsus, ning selle diskrimineerivad otsused, mis tekitasid riiklikku muret, on lõpuks tühistatud.“ Avalduse sõnastus on märkimisväärne ning kohtunik viitas selgelt „diskrimineerivale ja vahet tegevale kohtlemisele, mis välismaalastele osaks sai, mis pärines ametiasutuselt [Lodi kohalikult omavalitsuselt], millel ei ole asjas pädevust“.

Lodi linnapea ja tema advokaadid otsustavad praegu kas kaevata see otsus edasi.