Cookie Settings

Choose your preferred settings

Basic Cookies

We use cookies to keep you logged in during your visit, and to let you use our donation services. These cookies allow the website to remember choices you make, such as your language or region preference, and provide improved features. We also use session cookies, which make it possible to navigate through the website smoothly.

3rd Party Cookies

These cookies enable social media components to function properly, including sharing buttons and the operation of embedded videos, quizzes and animations we use in our articles.

We use cookies to provide you with the best possible experience with our website. You can accept or reject cookies. Learn more .

Orsi  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Орсоля Райх

Служител, занимаващ се със застъпничество

Важно е да се говори, че човешките права са нещо ценно. Твърде много хора смятат, че гражданите, които спазват закона, не се нуждаят от човешки права.

About me

Орсоля работи по въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот, разпространението на популизма в Европа и защитата на гражданските свободи. Пише доклади по проблеми, които засягат свободата на събранията, свободата на сдружаване и свободата на изразяване в страните от Източна и Централна Европа. Тя също така много обича да прави видеоклипове и създаде видеоиграта на Liberties. Орсоля е учила философия в Централноевропейския университет. През периода на докторантурата си извършва изследователска работа в Харвардския университет и в Нюйоркския университет. Тя е преподавала в Принстънския университет. Към Liberties се присъединява през 2017 г.

My topics

Свободата на сдружаване, свободата на събранията и свободата на изразяване все още не са реалност или са силно атакувани в много държави членки на ЕС. Пиша доклади по въпроси, свързани с тези свободи в Белгия, Чехия, Гърция, Унгария, Литва, Полша, Румъния и Испания. Правя поредици от видеоклипове. Целта ми е по забавен начин да обясня какво представляват толкова сложните права на човека.
Важно е да се говори, че човешките права са нещо ценно. Твърде много хора смятат, че гражданите, които спазват закона, не се нуждаят от човешки права.