Cookie Settings

Choose your preferred settings

Basic Cookies

We use cookies to keep you logged in during your visit, and to let you use our donation services. These cookies allow the website to remember choices you make, such as your language or region preference, and provide improved features. We also use session cookies, which make it possible to navigate through the website smoothly.

3rd Party Cookies

These cookies enable social media components to function properly, including sharing buttons and the operation of embedded videos, quizzes and animations we use in our articles.

We use cookies to provide you with the best possible experience with our website. You can accept or reject cookies. Learn more .

Eva simon tk  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Ева Симон

Служител, занимаващ се със застъпничество

Вярвам, че равенството и защитата на правата на човека са предпоставки за свободното, и отворено общество, което всеки заслужава.

About me

Ева е адвокат, който почти 20 години работи в областта на цифровите права. Тя работи в Съюза за граждански свободи за Европа, където се занимава със застъпничество предимно в сферата на свободата на словото и неприкосновеността на личния живот. Преди това е работила в Унгарския съюз за граждански свободи, където е ръководила програмата му за свобода на словото. Освен това активно е подпомагала дейността на Асоциацията на доставчиците на съдържание в Унгария. Тя е била научен сътрудник в Централноевропейския университет и в Техническия университет в Будапеща, както и стипендиант на правния факултет Бенджамин Н. Кардозо на Университета Йешива в Ню Йорк. Провела е редица експертни проучвания и е автор на статии, посветени на свободата на медиите и неприкосновеността на личния живот. Участва в стратегически съдебни спорове.

My topics

Работя, за да гарантирам, че свободата на словото и в двете й форми - свободен, и плуралистичен медиен пазар, и индивидуално право на хората, и журналистите - е реалност в Европа.
Вярвам, че равенството и защитата на правата на човека са предпоставки за свободното, и отворено общество, което всеки заслужава.