Cookie Settings

Choose your preferred settings

Basic Cookies

We use cookies to keep you logged in during your visit, and to let you use our donation services. These cookies allow the website to remember choices you make, such as your language or region preference, and provide improved features. We also use session cookies, which make it possible to navigate through the website smoothly.

3rd Party Cookies

These cookies enable social media components to function properly, including sharing buttons and the operation of embedded videos, quizzes and animations we use in our articles.

We use cookies to provide you with the best possible experience with our website. You can accept or reject cookies. Learn more .

Israel  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Израел Бътлър

Ръководител на екипа от застъпници

Защото аз помагам в борбата за защита на правата и свободите ни от алчните за власт авторитарни лидери.

About me

Израел започва кариерата си като преподавател и изследовател в областта на правото, и правата на човека в ЕС в университетите в Нотингам, и Ланкастър във Великобритания. Той е публикувал редица статии във водещи научни списания. Написал е книга за това как да се противопоставим на възхода на авторитарните популистки правителства, които ограничават правата и свободите на народите си. Присъединява се към Liberties през 2017 г. и става ръководител на екипа от застъпници. На тази позиция работи за популяризиране на идеите за по-добра защита на демокрацията и върховенството на закона, както и на начините, чрез които ЕС може да постигне това в държавите членки.

My topics

През последните години в редица държави членки на ЕС се наблюдава обезпокоителен възход на авторитарни правителства, алчни за власт. ЕС обаче продължава да им дава милиарди евро, за да подкрепя проекти и инициативи в страните им. Работата ми се състои в това да убедя тези, които вземат решения в ЕС, да прилагат механизми, чрез които да спират средствата за държави, подкопаващи ценностите на ЕС.
Защото аз помагам в борбата за защита на правата и свободите ни от алчните за власт авторитарни лидери.