Propusťte politické vězně v Ázarbajdžánu

Ázerbajdžánská republika by měla držet předsednictví Rady Evropy - organizace zřízené na podporu demokracie a lidských práv. Ale autoritářský režim Ilhama Alijeva drží více než 100 politických vězňů pod zámkem.

Helsinská nadace pro lidská práva uspořádala demonstraci na vyjádření solidarity s politickými vězni. Ta se konala na Ázerbájdžánském velvyslanectví ve Varšavě. Demonstrace se zúčastnil tým HFHR tým a další, včetně Tomasze Szypuła, Krzysztofa Bobinskiho a Piotra Niemczyka, z nichž ani jeden není k osoudu politických vězňů lhostejný. Demonstrace byla zaměřená na zvyšování povědomí porušování lidských práv v Ázerbájdžánu, s důrazem na skutečnost, že Ázerbájdžán důsledně odmítá aplikovat rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Chtěli jsme také projevit svou solidaritu s aktivisty a ochránci lidských práv z Ázerbájdžánu, kteří musí pokračovat v jejich každodenním boj proti politice režimu Ilhama Alijeva.