Nová petice volá po policejní identifikaci v Evropě

Nová petice, která byla zahájena spolu s tímto videem, sbírá podpisy ve všech členských státech a žádá představitele EÚ o zahájení debaty o nové směrnici pro identifikaci policistů, aby se zahájilo, mimo jiné, potírání zneužívání ze strany policie.

Evropská asociace demokratických právníků podporuje evropskou kampaň za podepsání petice směřované Evropskému komisaři, Evropské komisi a Podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu, a požádala je, aby přijali nezbytná opatření pro přijetí směrnice EÚ pro identifikaci policejních důstojníků, na základě předchozího rozhodnutí Evropského parlamentu. Toto video bylo zahájeno spolu s kampaní.

Kampaň se snaží shromáždit co největší počet podpisů ze všech členských států až do února 2015, kdy to bude předloženo evropským orgánům. Petice žádá představitele EÚ, aby podnikli nezbytné kroky a zahájili debatu k přijetí směrnice nebo rámcového rozhodnutí v této věci a poskytli odpověď na problém identifikace policistů. V mnoha členských státech EÚ, nejsou jmenovky ani identifikační čísla součástí policejních uniforem, nebo mohou být za určitých okolností jmenovky skryté.

Cílem této petice, podle předkladatelů je, aby se zabránilo porušování základních práv, ochranu práva na obhajobu v průběhu soudního řízení, nezávislost soudní moci a její role kontroly, jakož i vyhnat z každodenního života beztrestnost trestné činnosti policistů a jejich správních a politických nadřízených.

Petici můžete podepsat zde.