Rights International Španělsko

Rights International Španělsko (RIS) je nevládní nezisková organizace, která se snaží, aby se vláda postavila ke své odpovědnosti za ochranu lidských práv a občanských svobod ve Španělsku.

Rights International Španělsko (RIS) je nezávislou španělskou neziskovou nevládní organizací, která se snaží udržet odpovědnost Španělska za jeho závazky k ochraně a respektu k lidským právům a občanským svobodám prostřednictvím efektivnějšího používání mezinárodněprávních principů a mechanismů. Posláním RIS je posílit odpovědnost Španělska v oblasti lidských práv monitorováním vládních aktivit, se specifickým zaměřením na právnost státu a přístup ke spravedlnosti, a stejně tak zvyšovat povědomí občanské společnosti a mobilizovat společnost k domáhání se spravedlnosti. K dosažení svých cílů připravuje RIS aktuální a důsledné politické a právní analýzy, produkuje další advokační a komunikační podklady a nástroje pro širokou veřejnost, a podporuje strategickou litigaci.Hlavní cíle RIS jsou:1) šířit osvětu, pochopení a efektivnější používání mezinárodněprávních mechanismů;2) rozvíjet vzdělávací aktivity a školení zaměřená na právnickou komunitu, občanskou společnost a širokou veřejnost, jakož i zpřístupnit nástroje a zdroje, které by posílili užívání mezinárodního práva v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod;3) navrhovat a podporovat politické a právní reformy zaměřené na harmonizaci vnitrostátních právních předpisů s mezinárodními lidskoprávními standardy a normami;4) monitorovat účinnou implementaci doporučení orgánů OSN, rozhodnutí ESLP, a stejně tak implementaci Evropských směrnic z oblasti spravedlnosti, přijímání a usměrňování spojenectví, partnerství a společných iniciativ mezi domácími a mezinárodními organizacemi a dalšími relevantními subjekty. Navíc je RIS zapojena do strategické litigace, a to jak před vnitrostátními, tak před mezinárodními soudy, s cílem prosazovat a chránit občanské práva a svobody před soudními orgány, a také posílit stíhání za porušení občanských práv.

Sledujte nás:

Webové stránky RIS

Facebook RIS

Kanál RIS na Youtube