Polská Helsinská nadace pro lidská práva (HFHR) - Helsinská nadace pro lidská práva (HFHR)

Helsinská nadace pro lidská práva (HFHR) v Polsku je nevládní organizací založenou v roce 1989, se zaměřením na lidskoprávní otázky v zemi a jejích regionech.

Struktura: Helsinská nadace pro lidská práva v Polsku byla založena v roce 1989 se sídlem ve Varšavě.Jejímu vzniku předcházelo sedmileté působení Polského Helsinského výboru, který působil v utajení od roku 1982. Nadaci řídí Rada, která je složena z pěti členů a dohlíží na ni Dozorčí rada složena ze sedmi členů.

Právní status: Helsinská nadace pro lidská práva byla založena v roce 1989 a zapsána u Národního rejstříkového soudu dne 14. Srpna 2001.

Priority: V současnosti je Helsinská nadace pro liská práva jednou z nejzkušenějších profesionálně působících lidskoprávních nevládních organizací v Evropě. Od roku 2007 působí Nadace jako konzultační orgán pro Ekonomickou a sociální radu OSN (ECOSOC).

V rámci naplňování svého poslání vede HFHR několik programů:

Mezinárodní vzdělávací programy

Odborníci a školitelé Helsinské nadace pro lidská práva, jako součást svých aktivit na poli mezinárodního vzdělávání, také vedou školení se zaměřením na ochranu lidských práv. Zahrnují témata jako je monitorování respektu k lidským právům, realizace vzdělávacích akcí o lidských právech, řešení sociálních konfliktů vztahujících se k tématu a příprava zpráv a doporučení.

Vzdělávací program zahrnuje také Letní školu lidských práv, organizovanou každoročně již od roku 1990. Tato škola je určena aktivistům z nevládních organizací, novinářům a veřejným činitelům, kteří se zabývají ochranou lidských práv v bývalých socialistických zemích ve střední a východní Evropě a také ve střední Asii.

Vzdělávací programy v Polsku

Vzdělávací programy jsou určeny univerzitním a středoškolským studentům, a patří mezi ně Novinářské workshopy pro polskou mládež (Polish Youth Journalism Workshops). Kromě toho organizuje Nadace soutěž o nejlepší lidskoprávní diplomovou práci. Další formou vzdělávání je Mezinárodní filmový festivalWATCH DOCS: Lidská práva ve filmu. Tento festival je jedním z nejstarších a největších filmových festivalů zaměřených na lidská práva ve světě a ročně přiláká více než 70,000 diváků z celého Polska. WATCH DOCS je soutěžní festival, kde posuzuje soutěžní snímky profesionální mezinárodní porota. Do soutěže se mohou přihlásit dokumentární filmy z celého světa, které byly natočeny v posledních dvou letech. Každý rok tak učiní přes 1,000 snímků.

Právní programy:

Program strategické litigace – V rámci tohoto programu HFHR vstupuje nebo otevírá strategické případy. Skrze své zapojení v případech, se HFHR, v rámci tohoto programu, snaží dosáhnout průlomových rozhodnutí, které mají potenciál změnit současnou právní praxi nebo legislativu, která je v rozporu s lidskoprávními standardy.

Monitoring svobody sdělovacích prostředků v Polsku – Tento program sleduje standardy ochrany svobody projevu v Polsku, stejně jako případy jejich porušení. Odborníci programu formulují právní názory, analýzy a stížnosti k ESLP v případech týkajících se svobody tisku a projevu. Odborníci kromě toho sledují situaci médií v Polsku a upozorňují na trestní a občanské procesy proti novinářům, a také upozorňují na problémy veřejného přístupu k informacím.

Program právní intervence – Tento program se zaměřuje na případy porušování práv a svobod jednotlivců, obzvláště těch, které jsou garantovány Ústavou Polské republiky a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Všechny potenciální případy jsou podrobeny detailní hodnotící analýze, po které jsou ve spolupráci s konzultanty a organizátory programu zahájeny aktivity k jejich vyřešení.

Lidskoprávní Evropa – Předmětem tohoto programu je posílit roli Helsinské nadace pro lidská práva při vytváření evropských standardů pro ochranu lidských práv, stejně jako koordinovat činnosti mezinárodních organizací a veřejné mínění v této oblasti. Evropská unie i Evropská rada podnikají bezpočet legislativních iniciativ a formulují doporučení, které ovlivňují lidská práva v Evropě. Mezi cíle projektu tedy patří účast na konzultacích a získávání informací o dalších projektových možnostech.

Program právní pomoci pro uprchlíky a migranty – Podstatou programu je poskytování bezplatného právního poradenství a právního zastoupení cizincům, kteří o to Nadaci požádají. V rámci programu je zahrnut také monitoring souladu jednání polských orgánů s Ústavou, ustanoveními Ženevské úmluvy z roku 1951 vztahujících se k uprchlickému statutu, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a polské cizinecké legislativy.

Helsinská nadace pro lidská práva je členem následujících seskupení:

- Human Rights Network, mezinárodní koalice nevládních organizací mimo jiné z Norska, Velké Británie, Běloruska, Ázerbájdžánu, Keni a Ugandy. Odborníci z HFHR týdně publikují zprávy a novinky z oblasti lidských práv v Polsku.

- Zagranica Group, asociace polských nevládek, které spolupracují za účelem poskytování mezinárodní podpory rozvojové a humanitární pomoci a prosazování demokratických zásad.

- Evropská rada pro uprchlíky a exulanty

- FRANET, multidisciplinární výzkumná síť Agentury EU pro základní práva

Partneři a dárci

Aktivity HFHR jsou podpořeny mimo další:-Open Society Institute -Sigrid Rausing Trust -Batory Foundation -Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe -Implementing Authority for European Programmes -The European Integration Found -Council of Europe -Dan Church Aid -Region in Transition

Partneři

-Chajec Don-Siemion Żyto Legal Advisors -Wardyński and Partners -Leśnodorski Ślusarek and Partners -Clifford Chance -ENWC Attorney at Law

Kontaktujte nás:

Kancelář: Zgoda 11 Street, 00 – 018 Warsaw, Poland telefon.: (48) 22 828 10 08 fax: (48 22) 556 44 50 e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Sledujte nás:

Webové stránky HFHR

Facebook HFHR

Kanál HFHR na Youtube