Nizozemský výbor právníků pro lidská práva (NJCM)

NJCM, zkratka pro Nizozemský výbor právníků pro lidská práva(Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten), pro podporu a ochranu lidských práv v Nizozemí.

NJCM je Holandská sekce Mezinárodní komise právníků (International Commission of Jurists - ICJ). Tato organizace byla založena v roce 1974 v Leidenu, kde má sídlo dodnes. Jako národní sekce ICJ, se NJCM snaží o podporu a ochranu lidských práv v Nizozemí. NJCM kriticky monitoruje souladlegislativy a politik v Nizozemí, včetně zahraniční politiky, s národními, evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv. Pokud je to nutné, píše NJCM komentáře k národním politickým dokumentům a legislativním návrhům, aby lobovala za ochranu lidských práv v parlamentu. Také koordinuje stínové zprávy k implementaci evropských a mezinárodních úmluv, aby informovala Organizaci spojených národů a Radu Evropy. Za účelem prezentace lidských práv před právníky,advokáty, soudci a širší veřejností v Nizozemí, organizuje NJCM odborná setkání a konference věnované tématům z oblasti ochrany lidských práv. Příležitostně přispívá NJCM k veřejným debatám publikací článků a novin.

Sledujte nás:

Webové stránky NJCM

Facebook NJCM