Liberty

Liberty je také známá jako Národní rada pro občanské svobody. Společnost byla založena v roce 1934, jsme přeshraniční, nestrannou členskou organizací v centru hnutí pro základní práva a svobody ve Velké Británii. Prosazujeme hodnoty individuální lidské důstojnosti, rovnosti a spravedlnosti jako základů demokratické společnosti. Liberty realizuje kampaně na ochranu základních práv a svobod prostřednictvím soudů, v parlamentu a v široké společnosti. Činíme tak prostřednictvím kombinace veřejných kampaní, modelových litigačních případů, parlamentní práce, politických analýz a poskytování bezplatného poradenství a informací.

Liberty Website

Liberty Facebook

Liberty Youtube

Liberty Twitter