Maďarská unie občanských svobod

Maďarská unie občanských svobod (HCLU) je neziskovou nevládní lidskoprávní watchdogovou organizací, založenou v Budapešti, v Maďarsku, v roku 1994.

HCLU je maďarskou lidskoprávní watchdogovou organizací, která pracuje nezávisle na politických stranách, státě nebo jiných institucích. Cílem HCLU je prosazovat základní práva a principy stanovené Ústavou Maďarské republiky a mezinárodními úmluvami. V zásadě, je jejím cílem budování a posilování občanské společnosti a právního státu v Maďarsku a ve střední a východní Evropě. Jelikož je HCLU nezávislou neziskovou organizací, její finanční zdroje pocházejí zejména od nadací a od rostoucího počtu individuálních podporovatelů.

Naše mise

HCLU se snaží vzdělávat občany o jejich základních lidských právech a svobodách a zaujímá stanoviska proti zbytečným zásahům a zneužitím moci ze strany jejích držitelů.

Sledujte nás:

Webové stránky Hungarian Civil Liberties Union (AJ)

Facebook (AJ)

Kanál HCLU na Youtube

Vimeo HCLU

Drugreporter.net