Institut pro monitoring lidských práv (HRMI)

Institut pro monitoring lidských práv (HRMI) je NNO, která vznikla v roce 2003 v Litvě, a jejím posláním je podporovat otevřenou demokratickou společnost prostřednictvím uplatňování lidských práv.

Institut pro monitoring lidských práv (HRMI) je nevládní organizace založena v roce 2003 v Litvě, které posláním je podporovat otevřenou demokratickou společnost prostřednictvím uplatňování lidských práv a svobod.

Strategické cíle HRMI zahrnují:

1) Rozvíjení schopnosti litevské společnosti ovlivňovat lidskoprávní politiky;

2) Posilování prostředí, které respektuje lidská práva, a podpora veřejné debaty o lidských právech;

3) Povzbuzování lidí, při uplatňování svých práv a jejich podpora k tomu, aby se v případě jejich porušení bránili;

4) Obhajování trvalého zlepšování vnitrostátních právních předpisů a politik, s cílem posílit je a učinit je schopnějšími chránit přirozenou lidskou důstojnost, a také snaha o zlepšení činnosti vlády. HRMI provádí každodenní monitoring lidskoprávní situace v Litvě, advokuje změny vnitrostátníchprávních předpisů, zastupuje strategické právní případy, provádí výzkum, píše stínové zprávy k mezinárodním lidskoprávním orgánům, veřejně reaguje na porušování lidských práv a věnuje se i zvyšování povědomí a vzdělávacím kampaním.

HRMI je členem EU Fundamental Rights Platform, EuroChild, UNITED for Intercultural Action, JUSTICIA a OSCE Civil Solidarity Platform. Zaměstnanci a spolupracovníci HRMI pracovali v různých mezinárodních lidskoprávních orgánech, jako například Výbor OSN pro práva dítěte a Národní výběrová komise, a jako experti pracovali pro Radu Evropy a OBSE. HRMI také aktivně spolupracuje se zahraničními a mezinárodními nevládními organizacemi, jako například Amnesty International, Interights, Reprieve, Redress, Open Society Justice Initiative, Irish Council for Civil Liberties, Fair Trials International, Hungarian Helsinki Committee a další. Od října 2012, je HRMI, partnerem OSFL projektů, a je také operátorem pro Lithuania Fund NGO Programme.

Sledujte nás:

Webové stránky HRMI

Facebook HRMI

HRMI na Linkedin

HRMI na Youtube