Bulharský Helsinský výbor (BHC)

Bulharský Helsinský výbor (BHC) je nezávislá nezisková organizace pro ochranu lidských práv, založená v bulharské Sofii v roce 1992.

BHC si klade za cíl propagovat respekt k lidským právům každého jedince, včetně dětí, LGBTI komunity, žadatelů o azyl, etnických a náboženských menšin a osob s mentálním a psychickým postižením; stimulovat legislativní reformu a dostat bulharskou legislativu v otázce lidských práv na úroveň mezinárodní; rozpoutat debatu o lidskoprávních záležitostech; vykonávat advokační aktivity na ochranu lidských práv; a popularizovat a široce zpřístupnit lidskoprávní nástroje.

BHC sestává z pěti programů: Programu právní obrany, Programu monitoringu a výzkumu, Programu na právní ochranu uprchlíků a emigrantů, Komunikačního a kampaňového programu a Plánovacího a administračního programu.

Páteřní činností Výboru je systematický monitoring lidskoprávní situace v zemi. Informuje nás o místním stavu a vývoji lidských práv, a našemu Programu legální obrany dodává případy porušování lidských práv k projednávání u vnitrostátních a mezinárodních soudů. Dále také Výbor informuje o porušování lidských práv s důrazem na práva etnických a náboženských menšin, běženců a žadatelů o azyl, práva dítěte, ochranu proti mučení a špatnému zacházení, svobodu projevu a shromažďování, problémy s trestním právem.

BHC nabízí bezplatné právní služby obětem porušování lidských práv. Výbor také působí v oblasti lidskoprávního vzdělávání, pořádá konference, workshopy, veřejné akce a další formy veřejných aktivit cílených na zviditelnění lidskoprávní tématiky u široké veřejnosti. Součástí tohoto úsilí je také každoroční předávání ceny Osobnost roku, za přispění k propagaci lidských práv v Bulharsku.

BHC nadále vydává Výroční zprávu o lidských právech, zvláštní tematické zprávy a měsíčník „Objektiv“, ve kterém nabízí hloubkovou analýzu současných politických a kulturních událostí, rozhovory a kulturní kritiky.

Kontaktujte nás:

Tel.: +359 2 943 4876, +359 2 944 0670, +3592 943 4405

E-mail: bhc@bghelsinki.org

Sledujte nás:

Webové stránky BHC

Facebook BHC

BHC na Twitteru

Kanál BHC na Youtube