Belgická liga lidských práv

Už více než sto let La Ligue des droits de l'Homme (LDH - Liga lidských práv) bojuje proti nepravostem a zásahům do základních lidských práv.

LDH učí veřejnost respektu k základním lidským právům (včetně institucionálního násilí, přístupu ke spravedlnosti, respektu k menšinám a ženských práv), vyzývá vládu ohledně témat týkajících se lidských práv, školí dospělé (v rámci aktivit dalšího vzdělávání), šíří osvětu o lidskoprávních otázkách a právu, a přináší témata týkající se rozvoje vzdělávacích nástrojů a školení se zaměřením na získání pozornosti stakeholderů k problematice vzdělávání.

Liga lidských práv byla založena v roce 1901, je to uznávaná nezávislá, pluralitní a interdisciplinární nevládní nezisková organizace, která se věnuje dalšímu vzdělávání. Je to sdružení, kde se každý cítí zapojen a je s ním jednáno s respektem.

LDH pracuje s tématy jako jsou: mladiství, práva vězňů, přístup ke spravedlnosti, hospodářská a sociální práva, zahraniční věci, psychiatrie, rovné příležitosti a diverzita.

V Bruselu, Charleroi, Huy, La Louviere, Liege, Mons, Namur, Tournai a Verviers, zprostředkují místní pracovníci lidem viditelnost, blízkost a dynamičnost Ligy. LDH je členem International Federation for Human of Human Rights (FIDH), nevládní neziskové organizace sdružující 155 lig po celém světě.

Sledujte nás:

Webové stránky LDH

Facebook LDH

Kanál LDH na Youtube