Výbor proti mučení kritizuje zacházení s vězni v Bulharsku

Nová zpráva Výboru proti mučení Evropské komise, kterou po své deváté návštěvě země vydal, věnuje zvláštní pozornost zacházení se zadrženými osobami a mladistvými ve věznicích.

Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání (dále jen CPT) zveřejnil svou zprávu, shrnující pozorování provedená během deváté návštěvy Bulharska. Zpráva věnuje zvláštní pozornost zacházení s osobami v policejní vazbě a mladistvými ve vězeňských zařízeních, jakož i na podmínky vazby a poskytování zdravotní péče ve věznicích.

Drtivá většina dlouhodobých doporučení výboru, z nich některá se datují již do doby první pravidelné návštěvy Bulharska v roce 1995, zůstávají neimplementována. Patří mezi ně doporučení týkající se špatného zacházení (v kontextu policie i věznic), násilí mezi vězni, přeplněnosti věznic, materiálních podmínek zadržování ve vyšetřování vazebních věznicích a vězeních, zdravotní péče ve věznicích a počtu příslušného personálu, stejně jako kázně, segregace a nedostatku kontaktu s vnějším světem. V některých případech se situace od návštěv Výboru v letech 2010 a 2012 zhoršila.

Plné znění zprávy je dostupné zde.

Bulharský helsinský výbor (BHV) připomíná pilotní rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, jen několik dní před vydáním zprávy CPT. Jedná se o případ Neškov a další proti Bulharskému státu a nelidských podmínek ve věznicích v Bulharsku.

Nedávná zjištění ve vězeňské praxi u nápravných zařízení pro mladistvé Bulharského helsinského výboru jsou shrnuty ve zprávě "Děti zbavené svobody ve střední a východní Evropě: Mezi tradicí a reformou"