Třetina bulharských zadržených jsou oběťmi policejní brutality

Téměř 28 procent bulharských zadržených říká, že byli vystaveni policejní brutalitě při zatčení, ve vazbě nebo u obojího.

Celkem 27,6 procenta dotázaných zadržených v průběhu studie o policejní brutalitě uvedlo, že byli obětí policejní brutality během zatčení, ve vazbě, nebo obojí. Studie zjistila, že 21,8 procenta (354) respondentů čelilo fyzickému násilí při výslechu na policejní stanici, zatímco 15,5 procenta (220) uvedlo, že byly zneužíváni při zatčení.

Výsledky jsou z největší studie o policejní brutalitě vedené Bulharským helsinským výborem, který navštívil 29 vězeňských zařízení, a promluvil s 1691 zadrženými osobami. Ve většině případů byly poutáni, a v některých případech byly pouta použita jako prostředek ke zneužití. Nebyl zaznamenán jediný případ, kdy by se policista pokusil zabránit týrání zadržených jinými policisty.

Nedostatečná právní pomoc

Téměř 34 procent (568) z dotazovaných vězňů uvedlo, že jejich přístup k právní pomoci v průběhu přípravného řízení byl nedostatečný. Studie odhaluje klíčovou roli advokátů v prevenci násilí na zadržených osobách na policejních stanicích. Podíl těch, kteří byli oběťmi násilí na policejních stanicích a měli právníka je o 13,3 procent nižší než počet těch, kteří byli vystaveni násilí, ale neměli právníka během přípravném řízení.

V porovnání s ostatními etnickými skupinami, jsou Romové nejčastěji oběťmi policejní brutality ve vazbě (27,2 procent), nebo svědky útoků na dalších zadržených osobách na policejních stanicích (10 procent).

Zpráva je k dispozici zde (v bulharštině).