Ženy patří do - počkejte chvilku...

Populističtí autoritáři používají jemné projevy a legislativní kroky k napadení role žen ve společnosti. Pokud to chceme změnit, budou muset muži a ženy stát spolu, aby vytvořili opravdu spravedlivou a férovou společnost.

Populistické autoritářské vlády jsou ve skutečnosti jednou z největších hrozeb pro ženy, zčásti proto, že jejich platformy jsou přirozeně nakloněny proti ženským zájmům a protože ženy navzdory tomu stále volí populistické autoritáře v znepokojivých číslech. V Německu podpořilo zhruba 9 procent všech ženských voliček krajně pravicovou AfD, který otevřeně tlačí tradiční roli pohlaví a využívá přistěhovalectví k vyvolání obav a strachu. V Polsku hlasovalo více žen než mužů pro pravicovou stranu Práva a spravedlnosti ve volbách v roce 2015.

Hlavním tématem Průvodce přežití autoritářství je potřeba vidět skrze hromady exkrementů, které jsou nám předkládány. To platí zvláště pokud jde o roli žen a rodiny v populistických autoritářských platformách. Jsme krmeni hloupostmi o tom, jak cizinci a další skupiny (LGBTI, menšiny a - na to si počkejte - ženy) ohrožují kulturu a tradiční hodnoty země. Je to nesmysl, ale když mu dovolíme ovlivnit to, jak volíme, nezískáme vládu, která zajistí naše bezpečí. To, co získáme, jsou triviální akce v oblasti bezpečnosti - mohou například postavit zeď nebo plot - ale učiní spoustu kroků ke snížení role žen ve společnosti a povzbudí "tradiční hodnoty".

Udržet ženy pod kontrolou

Populističtí autoritáři používají legislativní opatření (nebo nečinnost) k omezení práv žen a jejich přístupu k zaměstnání. To je nejvíce patrné z jejich úsilí v tom, aby byly potraty nezákonné nebo nepřístupnější - v Polsku jsme v posledních dvou letech viděli obnovené úsilíi, řízené vládou a církví, o omezení reprodukční práva - nebo tím, že nepřijalo předpisy, které poskytují adekvátní podporu ženám, které se chtějí vrátit do práce po porodu, zpřístupnit péči o děti nebo jim poskytnout náležitou právní ochranu proti domácímu násilí.

Ženy a genderové otázky se také používají jako výmluvy k podpoře agend populistických autoritářů. Vemte si třeba takzvané zákazy burek, které zaplavily Evropu. Samozřejmě, skutečným cílem těchto zákonů je "chránit evropskou kulturu" před přistěhovalectvím. Ale skutečnost, že ženy jsou oběťmi zákona, nevadí vládám, které je uvedly v platnost (Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Německo, Španělsko, Itálie, Bulharsko, Francie a Dánsko jsou země EU s částečným nebo úplným zákazem zahalených obličejů).

Další akce proti ženám a rovnosti pohlaví se zdají naprosto nepodstatné. Vláda Viktora Orbána v Maďarsku zakázala výuku genderových studií ve všech školách v zemi. Ostatní země, nejnověji Bulharsko, jsou nerozhodné ohledně plného přijetí Istanbulské úmluvy, mezinárodní dohody, která zlepšuje ochranu žen před domácím násilím.

Tradicionalistický nesmysl

Populističtí autoritáři vidí pohodlí a bezpečnost v zachování tradičních hodnot, jako je rodina, domov a náboženství (pokud je to to správné!). A i když nemají žádný zájem na prosazování práv žen a rovnosti pohlaví, bude pro ně nadále hlasovat mnoho žen, a to ne proto, že se sami znehodnocují, nebo že se o svá práva nezajímají, nýbrž proto, že jsou ovlivňovány populistickými autoritářskými argumenty, že ženy a jejich rodiny jsou ohroženy "outsidery". Jinými slovy, "tradiční hodnoty" země nedělají nic jiného než že nadále upevňují genderové stereotypy a nerovnosti, ale ženy si to vyberou raději než údajné ohrožení své osobní bezpečnosti. Ale jak jsme ukázali v předchozích dílech Průvodce přežití autoritářství, argument, že rodiny jsou ohroženy cizinci, je nesmysl.

Podpora práv žen a rovnost žen a mužů ve skutečnosti nejenom učiní naši společnost rovnější, ale zajistí jim také větší bezpečnost. To se však může stát jen tehdy, když uvidíme skrze zavádění autoritářů a učiníme v každodenním životě i ve volebních místnostech vědomou volbui, abychom podpořili opravdu spravedlivou a rovnou společnost.