Polský soud schválil zákaz marihuany

Legislativa zakazující držení a pěstování marihuany je v souladu s ústavou, rozhodl Polský Ústavní soud, i když dodal, že dekriminalizace těchto zákonů by nutně nemusela být protiústavní.

V roce 2011, našla polská policie v bytě pana L.P., pěstírnu konopí spolu se sklizenou a nasušenou marihuanou. Krajský soud jej odsoudil k podmíněnému trestu odnětí svobody, ale on se odvolal u Ústavního soudu s tvrzením, že ustanovení proti držení drog, jsou protiústavní, protože "zákaz pěstování a držení marihuany představuje nejsilnější omezení individuální autonomie v rozhodování a porušuje právo jednotlivce řídit svůj osobní život."

Soud nesdílel jeho názor. Měl za to, že ochrana práva na soukromí a rozhodovací pravomoc osoby nejsou absolutní, a mohou být omezena v případech, kdy je to nezbytné pro ochranu jiného zájmu, jako jsou veřejné zdraví.

Soud dal ve svém odůvodnění rozsudku jasně najevo, že právní předpisy dekriminalizující držení marihuany, by mohly být ústavní. "Rozhodnutí zákonodárce by měly být založeny na mnohostranném výzkumu, vyhodnocení stávajících řešení, analýz dat a faktorů týkajících se drogové politiky, a na základě zkušeností z jiných zemí," uvádí prohlášení soudu, vydané po vydání rozsudku.

Polský parlament změnil v roce 2011 zákon o boji proti drogové závislosti tím, že doplnil článek, podle kterého by bylo možné přerušit trestní řízení, pokud se bude jednat o držení "zanedbatelného množství" marihuany pro osobní potřebu.

"Rozsudek Ústavního soudu nic nemění [na zákoně z roku 2011]," řekl Piotr Kubaszewski, právník Helsinské nadace pro lidská práva. "Stále existují různé výklady o tom, co představuje "zanedbatelné množství," což se odráží v malém počtu trestních řízení zastavených podle tohoto ustanovení."