Podezřelá smrt Astrita Dehari musí být prošetřena

Obránci občanských práv projevili hluboké znepokojení a vyzývají k okamžitému a k nezávislému vyšetřování okolností smrti Astrita Dehari v detenčním centru v Prizren v Kosovu.

26-letý student a aktivista z Vetevendosje zemřel 5. listopadu 2016 ve vazbě v detenčním centru. Astrit Dehari byl držen bez obvinění od srpna 2016 pro podezření z terorismu.

"Je povinností státních institucí chránit lidské životy osob, které jsou zbaveny svobody. Smrt Astrit Dehari v Prizrenském zadržovacím středisku je znepokojující a vyžaduje nezávislé a transparentní vyšetřování okolností jeho smrti," řekla Sarah Maliqi, programová pracovnice v kanceláři Obránců občanských práv v Prištině.

Státní instituce znovu a znovu vydávaly protichůdná prohlášení ohledně příčiny jeho smrti. Policejní ředitel Kosovského regionu Prizren potvrzuje, že Dehari zemřel na cestě do nemocnice poté, co upadl do bezvědomí vyvolaného předávkováním.

"Protichůdná prohlášení vydaná policií a nápravnými službami po oznámení jeho smrti vytvořily atmosféru nedůvěry, frustrace a strachu. Civil Rights Defenders budou pozorně sledovat situaci a pokračovat v tlumočení našich obav," dodala Maliqi.

Nešlo o předávkování

Astrit Dehari byl držen bez obvinění od srpna 2016 pro podezření z terorismu.

Po pitvě, Úřad Prizrenského vrchního státního zástupce popsal jeho smrt jako podezřelou, a potvrdil, že smrt způsobilo zadušení a ne předávkování, jak bylo dříve tvrzeno. Jeho rodina tak nařídila následnou pitvu.

Obránci občanských práv vyzývají úřady, aby dodržovaly své závazky pokud jde o ochranu práv osob zbavených svobody a přijaly všechny nezbytné opatření, aby zabránily mučení nebo krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu.