Německo: Zastaralý zákon ohrožuje občanský aktivismus

Berlínský finanční úřad odebral německé neziskové organizaci status charity. Díky tomu je pro občany obtížnější komunikovat svůj názor směrem ke svým politikům.

Všichni chceme, aby naši vůdci využívali moc, kterou jsme jim svěřili, pro dobro společnosti. Zainteresovaní občané se za tímto účelem sdružují a vytváří skupiny pro práva a demokracii.

V Německu mají organizace, které pracují na záležitostech, které jsou v zájmu veřejnosti, status charity. Tento status jim, umožňuje odpočet darů z daní.

Aby takový status získaly, musí organizace vykonávat specifické činnosti. V německých právních předpisech je takovýchto činností 25 (anglická verze).

Seznam činností zahrnuje kupříkladu prosazování rovných práv mužů a žen, náboženství a záchrany života. Zahrnuje také různé jiné aktivity, jako je například pěstování rostlin, aeromodelling a psí sporty.

Seznam však nezahrnuje činnosti související s prosazováním lidských práv a sociální spravedlnosti. Nezahrnuje ani ochranu klimatu jako činnost, která slouží veřejnému zájmu.

Organizace Campact přišla o svůj status

Německá organizace Campact se zasazuje za ochranu klimatu a základní práva.

V pondělí zrušil berlínský daňový úřad její charitativní status s odvoláním na to, že některé činnosti této organizace nemají charitativní účel a jsou „příliš politické.“

To je pro organizaci, která se snaží sloužit veřejnému dobru, velmi frustrující. Frustrující je to také pro školní děti, které pochodují každý pátek po ulicích spolu s Campactem, aby bojovaly za lepší budoucnost.

A Campact není ojedinělý případ. Začátkem tohoto roku přišla o svůj status i francouzská organizace Attac.

Lidská práva a ochrana životního prostředí překonávají stranické zájmy

Organizace jako Campact a Attac jsou odhodlány zajistit, aby všichni mohli žít důstojným životem a nebudeme ničit naše životní prostředí. Jde o veřejný zájem a ten je nad rámec politik.

Evropské vlády se zavázaly chránit lidská práva a životní prostředí prostřednictvím Evropské úmluvy o lidských právech a Listiny základních práv EU.

Ochrana životního prostředí a ochrana základních práv jsou rovněž součástí německé ústavy. Různé strany mohou mít svůj vlastní způsob interpretace, ale tato cíle překonávají stranické zájmy.

Organizace občanské společnosti nás chrání

V době neustále se zmenšujícího prostoru občanské společnosti musí být takové případy brány vážně. Ztráta charitativního statusu ohrožuje financování společnosti Campact a její samotnou existenci. Vláda musí obnovit její status a reformovat svůj zastaralý zákon.

Organizace občanské společnosti nás chrání. Podporují právní stát tím, že dohlížejí na to, aby byly vlády odpovědné za své činy. Informují nás o politických debatách, které mohou ovlivnit naše práva a kvalitu života. Pokusy o omezení jejich financování jsou útoky na naši demokracii.