Proč Maďarská vláda rozpoutává válku proti občanské společnosti?

Zároveň s tím, jak maďarská vláda posiluje své vztahy s Putinem, současně zahájila válku proti občanské společnosti, jednomu z posledních svobodných a kritických hlasů v Maďarsku.

Maďarský premiér Viktor Orban se má ještě od prezidenta Putina o politické represi co učit, je však na dobré cestě. Během svého prvního funkčního období představil systém národní spolupráce, prosazování ústavních změn, které oslabily kontrolu a vyváženost demokracie, a dostal institucionální korupci na nebývalou úroveň. Zavedl přímou kontrolu vlády nad nezávislámi institucemi a většinou sdělovacích prostředků, a změnil volební systém ve prospěch vládnoucí strany Fidesz. Kromě oslabení opozice, tyto změny významně přispěly k drtivému vítězství jeho strany v dubnových volbách.

Zdá se, že dalším cílem vládnoucí elity je nezávislá, kritická, občanská společnost. Stejně jako v Rusku, provládní komentátoři spustili pomlouvačnou kampaň proti kritickým nevládním organizacím financovaným mezinárodními dárci. Obviňují nás z toho, že jsme agenti cizích mocností. Politický nesouhlas je často odsouzen jako nepatriotický a tiskové zprávy vlády označují jakoukoli kritiku jako "útok proti Maďarsku", "financovaný Georgem Sorosem".

Tento řečnický útok byla následován správním obtěžováním, a to tím, že se vláda snaží odříznout nezávislé nevládní organizace od jejich mezinárodního financování. Kromě Open Society Foundations George Sorose, jsou NNO podporovány fondy EHP a Norskými granty, které dráždí Orbánovu vládu nejvíc. Granty EHP a Norské granty představují finanční příspěvek Norska, Islandu a Lichtenštejnska ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Norská vláda pozastavila platby z těchto grantů v květnu 2014 po tom, co Maďarsko porušilo dohodu o provádění a sledování grantů. Nepozastavili však ty fondy pro nevládní organizace, které jsou provozovány nezávislým konsorciem nevládních organizací, nikoli vládou.

Na oplátku poslal šéf kabinetu, Janos Lazar, otevřený dopis norské vládě, ve kterém jí obvinil z vměšování se do maďarské politiky financováním nevládních organizací, o kterých tvrdí, že mají spojení s opozičními stranami. Pověřil Vládní kontrolní úřad (KEHI), aby provedl šetření nevládních organizací, které obdržely finanční prostředky z Norských grantů. Nejlepším důkazem, že toto šetření je politicky motivované je, že KEHI znovu publikoval na svých internetových stránkách článek, ve kterém tvrdí, že za norskými NNO fondy jsou "levo-liberálové" a "homosexuální lobby". Pokud nevládní organizace odmítnou spolupracovat s KEHI, riskují, že jim bude pozastavena registrace; v delším časovém horizontu riskují jejich institucionální existenci. Norská vláda - brzy se připojí i vláda USA - vyjádřila nad tímto postupem vážné znepokojení.

Několik maďarských nevládních organizací získalo dotace z Norských fondů k posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení jejich přínosu k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Většina z těchto organizací patří mezi nejhorlivější kritiky anti-demokratických kroků vlády Orbana, to je pravda; ale nejsou to loutky opozičních stran, jak tvrdí pan Lazar: Většina z nich byla stejně kritická k předchozím vládám. Kupříkladu moje vlastní organizace, Hungarian Civil Liberties Union (HCLU), sama poskytovala právní zastoupení pana Orbán v roce 2007, kdy socialistická vláda podala proti němu absurdní žalobu na pomluvu. Naše prostředky pocházejí od stejného dárce, při této příležitosti, ale přijal naši pomoc bez zaváhání. Bojovali jsme ze stejných důvodů a principů, bez ohledu na přicházející a odcházející vlády.

Totéž nelze říci o těch "občanských společnostech", které obdržely obrovské dotace od vlády, aby uspořádaly shromáždění na podporu vlády, nebo spustily osočující kampaně proti opozici během volební kampaně. Nejznámějším z nich je tzv. Fórum pro civilní spolupráci (COF), v čele s Laszlo Csizmadiem, který sje náhodou také, že předsedou Fondu národní spolupráce (NEA), hlavního grantového rozhodovacího orgánu vlády. Csizmadia je jedním z organizátorů tzv. "mírového pochodu", masivního shromáždění čítajícího desítky tisíc účastníků, kteří přijeli v z venkova do hlavního města, aby vyjádřili svou podporu vládě. Jeho Fond národního spolupráce udělil granty organizacím, které jsou pod vedením politiků vládnoucí strany, jakož i provládním sdělovacím prostředkům.

Je nepravděpodobné, že vládní politici skutečně věří svému vlastnímu příběhu o tom, že lidskoprávní nevládní organizace jsou spiklenci proti národu. Jedním ze skutečných motivů jejich opakovaných a energický útoků je touha, aby byly všechny oblasti života pod přímou kontrolou vlády, tím, že se eliminují, nebo alespoň oslabí, všechny zdroje financování, které nejsou vládou kontrolovány. Dárci, jako je například Open Society Foundation nebo Norské fondy poskytují pro nevládní organizace jedinečnou příležitost k růstu a budování partnerství - to znamená, že by byla silná občanská společnost schopna katalyzovat odolnost proti porušování lidských práv a byla by schopna tlačit na vládu, aby byla transparentnější a odpovědnější. Pan Orbán, kdysi sám příjemce podpory Sorose, si uvědomil, žeje pravděpodobné, že silná občanská společnost by mohla jeho vzrůstající impérium ohrozit.

Péter Sárosi