Posilte postavení osob s postižením, naléhá OSN na Itálii

Stát nahlíží na osoby se zdravotním postižením jako na lidi, kteří se nemohou sami o sebe postarat, nebo rozhodnout, co je pro ně nejlepší. Místo toho by měla Itálie dělat vše pro to, aby jim umožnila žít svobodný a nezávislý život.
Výbor pro práva osob se zdravotním postižením vydává vyjádření k italské úvodní zprávě k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením.

Zákony, které umožňují náhradní rozhodování prostřednictvím jmenovaných zákonných zástupců, nedostatek konzultací s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením ze strany státu, a nedostatek trvalého nezávislého poradního orgánu jsou jen některé ze závěrů výboru OSN, které ukazují na nedostatečný přístup Itálie vůči lidem s postižením.

Ve skutečnosti jsou osoby se zdravotním postižením považovány za lidi, kteří se nemohou o sebe postarat, a kteří se nemohou rozhodnout, co je pro ně nejlepší.

Život bez diskriminace

Kromě toho, nedostatek jedinečné definice zdravotního postižení ztěžuje definování a požadování jejich práv.Článek 1 Úmluvy objasňuje, že to není fyzické, mentální, intelektuální nebo smyslové postižení, co dělá člověka postiženým, ale spíše interakce s fyzickými a sociálními bariérami.

Ve svých doporučeních Výbor vyzývá italskou vládu, aby zvýšila své úsilí k podpoře osob se zdravotním postižením tak, aby mohly žít plný nezávislý život, aniž by byly diskriminovány, stejně jako všechny ostatní osoby.