Kandidáti do Evropského parlamentu podporují práva dětí

Monitorovací institut pro lidská práva, společně s Koalicí pro práva dítěte, vyzvali téměř 200 kandidátů do Evropského parlamentu k podepsání Evropského manifestu pro práva dětí.

Litevští kandidáti do Evropského parlamentu Manifest pro práva dětí již podepsali, a souhlasili, že se stanou po svém zvolení Šampiony práv dětí.

Monitorovací institut pro lidská práva, společně s Koalicí pro práva dítěte, vyzvali téměř 200 kandidátů do Evropského parlamentu k podepsání Evropského manifestu pro práva dětí. HRMI upozornil kandidáty na to, že přibližně 600 milionů dětí po celém světě žije v současnosti v chudobě – a z toho jeden ze čtyř žije v EU. Jen v průběhu jednoho roku počet dětí, ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v EU vzrostl o půl milionu.

Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se role Evropského parlamentu při utváření Evropských politik stala mimořádně důležitá. Jako takoví, mohou poslanci využívat svůj vliv ke zlepšení situace dětí v EU i mimo ní tím, že budou k tomu pobízet vlády, Evropské instituce, členské státy a rozvojové partnery k prosazení práv dětí mezi klíčové EU politiky a činy, alokovat dostatečné finanční prostředky z evropských zdrojů a zapojit děti do rozhodovacího procesu.

Kampaň zpustila Eurochild, síť organizací hájících práva dětí v Evropě, společně s 13 dalšími mezinárodními organizacemi hájícími lidská práva, jako je např. „Save the children“ a UNICEF.