Odpovídá trest zločinu? Tvrdý polská zákon pod přezkumem

Nový zákon, který umožňuje orgánům zadržet nebezpečné zločince, a to i poté, co si odsloužili své tresty odnětí svobody, je předmětem přezkumu Ústavního soudu.
Polský Ústavní soud přezkoumal 15. listopadu ústavnost zákona. Helsinská nadace pro lidská práva monitorovala práce na tomto zákoně od samého začátku a připravila amicus curiae k Ústavnímu soudu.

Zákon navrhuje řízení proti psychicky narušeným osobám, které ohrožují život, zdraví nebo sexuální svobodu druhých, a vstoupil v platnost v lednu 2014. Přijetí návrhu zákona bylo primárně poháněno hrozícím koncem trestu odnětí svobody odsouzených k smrti v komunistickém Polsku, jejichž podmínky byly později zmírněny na 25 let vězení.

Obcházení zákona

V souladu se zákonem, vězni, kteří si již odsloužili své tresty a podstoupili terapii, mohou být postoupeni do Národního centra pro prevenci disociálního chování. Toto opatření bude uplatněno v případě jedinců trpících poruchami osobnosti, které mohou vést ke spáchání závažných trestných činů proti životu nebo sexuální svobodě.

Když začala práce na návrhu zákona, Helsinská nadace pro lidská práva poznamenala, že navrhovaný zákon se může pokoušet obejít pravidlo dvojitého ohrožení a princip neretroaktivity. Nepřesná pravidla upravující umísťování odsouzených v centru Gostynin mohou být nástrojem pro správu a korekci soudních rozhodnutí.

Once hopeful for release, long-incarcerated criminals in Poland may not be set free any time soon.


Podání návrhu na přezkum

HFHR představila dvě právní stanoviska k zákonu navrženému ministerstvem spravedlnosti. Podle Organizace spočívá hlavní problém návrhu ve skutečnosti, že rozhodnutí o umístění mohou být založena na, mimo jiné, "poruchách osobnosti" nebo "sexuálních poruchách", které nejsou klasifikovány jako duševní choroby.

Další poznámka se týkala toho, že působnost zákona má byla rozšířena na další skupiny odsouzených, kteří byli původně mimo oblast působnosti zákona. Opravená verze návrhu zákona představenila kategorii "osoby představující hrozbu," nebo pachatelů odsouzených za násilné trestné činy, kteří byli diagnostikováni v průběhu trvání svého uvěznění s duševní poruchou, a u kterých hrozí vysoké riziko spáchání dalšího trestného činu proti životu nebo sexuální svobodě.

V pozdější fázi legislativního procesu HFHR vyzvala polského prezidenta, aby zahájit ústavní přezkoumání zákona před jeho vstupem v platnost. Prezident se však rozhodl zákonu dát zelenou.

V tomto bodě požádala HFHR komisaře pro lidská práva a generálního prokurátora, aby zvážili žádost o ústavní přezkoumání zákona o řízení proti psychicky narušeným osobám. Případ, podporovaný amicus curiae od HFHR, byl zaslán Ústavnímu soudu.

Soud provedl svůj přezkum 15. listopadu, a v nejbližší době se očekává rozhodnutí.