Co dále čeká Poláky evakuované z Donbasu?

Osoby polského původu, kteřé byly evakuovány z konfliktních oblastí v regionu ukrajinského Donbasu dosáhly bezpečně Polska. Nyní vyvstává otázka jejich další budoucnosti, a jaký život budou moci v Polsku vést.

Letos, 13. ledna bylo na vojenském letišti v polském Malborku evakuováno 178 lidí polského původu, žijících v konfliktních oblastech Ukrajiny. V současné době přežívají ve dvou místních ubytovacích centrech, není však jasné, co jim přinese budoucnost.

"Udělení ochrany osobám ohroženým, žijícím v zóně konfliktu, je čin, který by měl být vnímán pozitivně," řekl Jacek Białas, právník Helsinské nadace pro lidská práva. "Nicméně to vyvolává otázku, zda tento program umožní evakuovaným vést v Polsku nezávislý život ."

Uprchlíci byli ubytováni ve dvou centrech v oblasti Mazur, kde mohou zůstat až po dobu šesti měsíců. Během tohoto období budou evakuovaným nabízeny profesní, jazykové a adaptační kurzy, k usnadnění jejich polského pobytu.

Šest měsíců

"Naše zkušenosti s prací s cizinci ukazuje, že v mnoha případech je šest měsíců příliš krátké období k osvojení základů polského jazyka a získání schopnosti vyrovnat se s cizím prostředí," uvedl Białas. Uprchlíci jsou ubytováni v oblasti s vysokou nezaměstnaností, což nezvyšuje jejich šance na začlenění do polské společnosti nebo při vyhledávání zdrojů příjmů.

Ministryně vnitra Teresa Piotrowska apelovala na místní vládní orgány, instituce, nevládní organizace a jednotlivce, aby přispěli k podpoře donbaských Poláků. Situace je komplikována tím, že finanční prostředky pro nevládní organizace nabízející právní pomoc pro cizince končí za šest měsíců, a dosud se neví, zda bude existovat jiný zdroj financování jejich činnosti (více informací je k dispozici zde).

Zatímco polské orgány aktivně poskytují ochranu osobám polského původu, zároveň ji odmítají ostatním občanům Ukrajiny, prchajícím z ozbrojeného konfliktu nebo s bydlištěm v regionech připojených k Rusku (včetně krymských Tatarů), a požadují, aby opouštěli Polsko. Rozhodnutí o zamítnutí jsou odůvodněna možností bezpečného pobytu v jiné části Ukrajiny. Podle Helsinského výboru ale obtížná situace na Ukrajině, znamená také to, že ne každý může této příležitosti využít.

Helsinský výbor pro lidská práva požádal ministra vnitra, aby zajistil důstojné zacházení bez ohledu na etnický původ všem těm, kteří pro svou bezpečnost opouštějí Ukrajinu.