Všeobecná deklarace lidských práv

Vše, co potřebujete vědět o všeobecných lidských právech v jednom rámečku

Universal declaration of human rights.jpg?ixlib=rails 0.3