Infografika: Policejní brutalita v Bulharsku

V této nové infografice Bulharského Helsinského výboru (BHC) je znázorněna horká problematika policejní brutality v Bulharsku. Vznikla na základě 1691 individuálních rozhovorů s vězni z 29 vazebních zařízení, včetně všech věznic.

Bhc police violence en.jpg?ixlib=rails 0.3