Kampaň za denní světlo při vyjednávání mezi EU a Kubou - PŘIDEJTE SE!

Mezi EU a Kubou se odehrává nová politická dynamika, ale vaše právo na informace je u jednacího stolu ignorováno. Připojte se ke kampani obhájců občanských práv a požadujte transparentnost na každém kroku.

Děkujeme za váš zájem, ale tato kampaň skončila.

Evropská unie a Švédsko se vyhýbají transparentnosti při jednání o dohodě o novém politickém dialogu a dohodě o spolupráci s Kubou. Evropští občané nebudou moci ovlivnit požadavky Unie na Kubu v oblasti lidských práv a demokracie.
Dokumenty dohodnuté mezi stranami nebudou zveřejněny až dokud Evropská komise nepřijme dohodu, což je naplánováno na konec září, podle e-mailu od Evropské služby pro vnější činnost (EEAS) z počátku tohoto měsíce.


'Bezcharakterní' EU a Švédsko

To znamená, že ani kubánští ani evropští občané nebudou mít možnost diskutovat nebo ovlivňovat požadavky Unie na Kubu v oblasti lidských práv a demokracie. Švédsko i EU uvedly, že jejich důvodem pro omezení transparentnosti je skutečnost, že zpřístupnění dokumentů by mohlo přinést problémy jejich snaze budovat vztahy s Kubou.

"Je bezcharakterní, že Švédsko a Evropa prodávají své zásady kubánské vládě - která znemožňuje kubánským a evropským občanům účastnit se diskuzí na jakých principech bude vztah mezi EU a Kubou spočívat," říká Erik Jennische, ředitel programu Občanských zastánců práv pro Latinskou Ameriku (CRD).

Od dubna 2014, Evropská unie a Kuba projednávaly dohodu, která zahrnuje politický dialog, rozvojovou spolupráci a obchod. Dohoda nakonec nahradí Společný postoj EU vůči Kubě přijatý v roce 1996, který požaduje zlepšení v oblasti lidských práv na Kubě, než bude možné zavést užší vztahy s EU.

Nicméně na Kubě nedošlo od roku 1996 k žádnému skutečnému zlepšení v oblasti občanských a politických práv. Pokud Evropská unie nyní nabízí fondy spolupráce a usnadňování obchodu, aniž by byly nutné změny na Kubě, pak se EU dostává jasně do rozporu se svými předchozími zásadami.

'Historické' podepisování na Havaně

Z tohoto důvodu sledovali Obránci občanských práv společně s několika kubánskými organizacemi pro lidská práva proces vyjednávání od začátku, aby zajistily, že kubánští a evropští občané získají vhled do tohoto procesu a aby EU jasně volala po změně na Kubě.

Požadavky od organizací vůči EU byly vysvětleny v dopise vysoké představitelce EU pro zahraniční věci, Federice Mogheriniové, která stojí v čele EEAS. EEAS uvedla, že dohoda by "zahrnovala dodržování lidských práv a podporu demokracie jako ústřední prvky."

V březnu roku 2016 byla jednání uzavřena a obě delegace následně podepsaly dokument obsahující text dohody. Podpis se konal na ceremoniálu v Havaně, kterému předsedal Mogherini. Následně uvedl, že to byl "historický den pro bilaterální vztahy."

Více se o ceremoniálu dočtete zde:

Dokument: veřejný ale tajný

Obránci občanských práv se pokusili o přístup k podepsanému dokumentu, aby viděli, jak jsou formulovány oddíly o lidských právech a demokracii. Nicméně, jak švédská vláda, tak i EEAS jej odmítli zveřejnit.

Švédské Ministerstvo zahraničních věcí vysvětlilo ve své první odpovědi, že existuje veřejná listina, která odpovídá dokumentu, který žádali Obránci občanských práv, ale že je důvěrná a její zpřístupnění by mohlo poškodit vztahy Švédska s jiným státem.

Poté, co se Obránci občanských práv odvolali proti tomuto rozhodnutí, vláda jim odpověděla, že dohoda mezi EU a Kubou "není ani podepsaná ani konečná," a že strany ještě stále přezkoumávají "návrh dohody".

EEAS tvrdila ve své reakci na požadavky Obránců občanských práv o analýzu některých částí dokumentu, že takové zveřejnění by mohlo "ohrozit proces institucionálního rozhodování" a "poškodit vztahy EU s Kubou."

Nicméně skutečnost, že dohoda ještě není uzavřena, neznamená, že dokument podepsaný v Havaně lze považovat za návrh nebo pracovní dokument. Podpis dokumentu jej činí veřejným.

Ombudsman souhlasí s CRD

Obránci občanských práv se proto proti rozhodnutí odvolali k veřejnému ochránci práv EU, který rychle začal šetření a potvrdil, že "EEAS neprávem rozhodla nezveřejňovat dokument" a "měla by dokument zveřejnit." Nicméně, EEAS reagovala na ombudsmana s tím, že nebude zveřejňovat dokument, dokud smlouva nebude přijata Komisí, což se pravděpodobně uskuteční na konci září 2016.

Neochota EU a Švédska zveřejnit dokument znamená, že EU přijme dohodu s Kubou, a zásadně změní politiku posledních 20 let, aniž by o tom mohli kubánští nebo evropští občané diskutovat. To porušuje švédské i evropské zásady transparentnosti.

Nepublikování dokumentu, který byl podepsán ve veřejném prostředí, porušuje články 10 a 11 Smlouvy o Evropské unii, dle kterých by mělo být rozhodnutí provedeno co nejblíže k občanům, a mělo by jim být umožněno, aby byly jejich názory vyslyšeny.

Kromě toho Komise tvrdí, na vlastním portálu transparentnosti, že občané mají právo vědět, jak instituce EU připravují rozhodnutí a jaké dokumenty jsou při tom vydávány, a mají mít "přístup k těmto dokumentům."

Přečtěte si více o procesech v Diario de Cuba:

El Servicio de Acción Exterior de la UE rechaza divulgar el acuerdo con La Habana hasta que sea aprobado por la Comisión Europea
EU Ombudsman To Investigate Refusal to Disclose the Agreement with Havana
Ombudsman de la UE investigará la negativa a divulgar el acuerdo con La Habana
The EU opposes publishing its agreement with Havana because it could ‘undermine’ its process of dialogue with the regime