Postavte se proti maďarským tvrdým proti-uprchlickým zákonům

Maďarsko musí konečně začít respektovat práva uprchlíků! Pošlete dopis maďarskému premiérovi a připojte se k nám v dožadování se spravedlivého a humánního zacházení se lidem v nouzi!

Děkujeme za váš zájem, ale tato kampaň skončila.

Maďarská unie občanských svobod, Menedék - Maďarská asociace pro migranty, Nadace Artemisszió, Pomoc migrantům, Skupina migrantů Solidarita a Maďarský helsinský výbor společně vyzýváme všechny evropské občany, aby požadovali od maďarské vlády okamžité stažení nedávno přijatých zákonů umožňujících okamžité vyhoštění žadatelů o azyl do Srbska a vězení za překročení hranic.

Vyzýváme maďarské orgány, aby přijaly předpisy v souladu s mezinárodním právem a na úrovni EÚ, a zajistily bezpečné ubytování, který respektuje lidskost a důstojnost těch, co to nejvíce potřebují.


Nové drsné zákony vstoupí v platnost 15. září. Od tohoto data budou nelegální migranti přicházející do Maďarska hromdně navráceni do země, ze které přišli, především do Srbska. To znamená, že se vrátí do země, který postrádá bezpečný azylový systém.

Zákony nařizující automatické vyhoštění přistěhovalců a činí nelegální překročení hranic trestným činem a ukládají trest vězení, slouží pouze jednomu cíli maďarské vlády: zbavit se svých humanitárních povinností a závazků.


Současná uprchlická krize není chybou maďarské vlády - je společnou evropskou zodpovědností najít řešení. Nicméně reakce maďarské vlády není jen ostudou pro Maďarsko, ale také diskredituje EÚ.

Žádný členský stát by neměl zacházet s uprchlíky jako s veřejnými nepřáteli a přijímat taková represivní opatření. Žádáme proto všechny evropské občany, aby se připojili k věci a postavili proti nelidským a protidemokratickým krokům maďarské vlády.

[[FPP: https://www.facebook.com/liberties.eu]]

Žádáme maďarské úřady o humánní dočasné životní podmínky pro všechny nelegální migranty, a řádný proces a spravedlivé posouzení všech žádostí o azyl podaných uprchlíky vstupujícími do EÚ přes Maďarsko.


Maďarsko se musí vrátit na cestu dodržování lidských práv a svých povinností vyplývajících z mezinárodního práva a smluv Evropské unie.

Ponížení uprchlíků i maďarských občanů musí skončit. Vyzýváme maďarskou vládu, aby se přidala k ostatním evropským zemím při nalezení dlouhodobého společného řešení.

Maďarská unie občanských svobod, 14. září 2015, Budapešť


Ujistěte se, že zašlete svůj dopis --–»