Освободете политическите затворници в Азербайджан

Азербайджан поема председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа – орган в подкрепа на демокрацията и човешките права. В същото време, авторитарният режим на Илхам Алиев е отговорен за задържането на повече от 100 политически затворници.

Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша организира демонстрация в подкрепа на политическите затворници. Тя се състоя пред посолството на Азербайджан във Варшава, като на нея присъстваха членове на ХФПЧП и Tomasz Szypuła, Krzysztof Bobiński и Piotr Niemczyk, всеки от които има отношение към съдбите на политическите затворници. Демонстрантите целяха да информират обществото за нарушенията на правата на човека в Азербайджан, подчертавайки постоянните откази на страната да приложи решенията на ЕСПЧ. Участниците също показаха солидарността си към активистите в Азербайджан, като ги окуражиха да продължат борбата с политиката, водена от режима на Илхам Алиев.