Нова петиция призовава за идентифициране на полицаите в Европа

С това видео стартира новата петиция до представителите на ЕС, която ще събира подписи в държавите членки, за да инициира нова директива за идентифициране на полицейските служители, която да противодейства на полицейското насилие.

Асоциацията Европейски адвокати за демокрация подема кампания за подписването на петиция до Европейската комисия и подкомисията по правата на човека на Европейския парламент за приемането на директива на ЕС за идентифициране на полицейските служители, въз основа на предходно решение по темата на Европейския парламент. Кампанията стартира с това видео.

Тя има за цел да събере възможно най-голям брой подписи във всички държави членки до февруари 2015 г., когато ще бъде адресирана до европейските власти. Петицията изисква от длъжностните лица на ЕС да предприемат необходимите стъпки и да започнат дебат за приемане на директива или рамково решение, даващо отговор на проблема с идентифицирането на полицейските служители. В много държави членки на ЕС, табелките с имена и идентификационните номера не са част от полицейските униформи или пък могат да бъдат скрити при определени обстоятелства, като например при въдворяване на обществения ред.

Според организаторите, целта на тази директива е да се избегне нарушаването на основните права. Тя ще гарантира правото на защита по време на съдебното производство и независимостта на съдебната власт при осъществяването на контрол, изкоренявайки безнаказаността за престъпните действия на полицейски служители и техните административни и политически ръководители.

Можеш да подпишеш петицията тук.