Активисти за реформа в политиките на САЩ за наркотичните вещества отговарят на критиките на МСКН

Drugreporter, изданието на Унгарския съюз за граждански свободи, стартира видео кампания в отговор на нападките, които Международният съвет за контрол на наркотиците (МСКН) насочва срещу инициативи, целящи реформи в политиката относно наркотичните вещества.

Drugreporter, изданието на Унгарския съюз за граждански свободи, стартира видео кампания в отговор на нападките, които Международният съвет за контрол на наркотиците (МСКН) насочва срещу инициативи, целящи реформи в политиката относно наркотичните вещества.