Равно третиране на гейовете в холандската конституция

Холандският държавен секретар по социални въпроси Jetta Klijnsma обяви, че сексуалната ориентация и уврежданията трябва да бъдат посочени в член 1 от Конституцията, който забранява дискриминацията. Това едва ли ще е от помощ на адвокатите, тъй като от член 1 става ясно, че дискриминацията по каквато и да било причина е забранена. Въпреки това: "За гейовете, лесбийките, бисексуалните и хората с увреждания ще означава много, ако бъдат специално упоменати." Тя признава, че законите сами по себе си не правят света по-добро място: "Това е нещо, за което всички ние трябва да обединим усилията си".